ČESKY  |   Kurzinfo: esen

Home

Aktuelle Termine

27.9.2016
Tanzkurs

28.9.2016
Tschechischer Feiertag

4.10.2016
Tanzkurs

7.10.2016
Direktorstag

10.10 - 21.10.2016
Kurzzeitaufenthalte

10.10.2016
Workshop VWA an der NTK 7ab

Die Schulleitung informiert

Kontakt

Österreichisches Gymnasium Prag
Na Cikorce 2166/2b
143 00, Praha 4 - Modřany
tel.: +420 226 806 301
fax: +420 226 806 311
e-mail: info@oegp.cz

bmukkweltweitunterrichtenEU The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Facebook

OEGP auf Facebook
HomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepage

Aktuelles

Studentské volby do krajských zastupitelstev 2016

Studentské volby do krajských zastupitelstev 2016

22.9.2016 - Jakub Lacina

Dne 20. září 2016 probíhaly na našem gymnáziu „Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev“.
Tohoto dobrovolného projektu se v České republice zúčastnilo celkem 254 středních škol: 124 gymnázií, 136 středních odborných škol (SOŠ) a 34 učilišť (SOU). Studenti „nanečisto“ volili politické strany, hnutí a koalice, které kandidují v reálných krajských volbách.
Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 31 867 platných hlasovacích lístků. Možnost volit měli studenti starší 15 let ze všech registrovaných středních škol. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování. To zajišťovala agentura Millward Brown.
Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt. Studentské volby jsou plně hrazeny z grantu MŠMT ČR. Podrobné informace naleznete na jsns.cz.
Mgr. Zdeňka Mahdiová


Chor

Chor

14.9.2016 - Jakub Lacina

Am Samstag, dem 10. September 2016 trat der OEGP Schulchor im Rahmen der Feier, die zu Ehren des tschechischen Verteidigers der Stadt Wien, Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulevice, in Milešov abgehalten wurde, auf. Bei der heiligen Messe erklang in der St. Antonín Paduánský Kirche die Truvérská Messe von Petr Eben. Unter der musikalischen Begleitung durch die tschechische und österreichische Nationalhymne fand anschließend eine Kranzniederlegung über der Kirchenkrypta statt. Am Nachmittag besuchte dann der Chor das Schloss Milešov, das eigens zur Feier des Tages seine Tore öffnete. Dort befindet sich ganzjährig ein Seniorenheim für Menschen mit chronischen seelischen Erkrankungen. Auch dort sang der Schulchor nochmals kurz zur Freude aller Anwesenden.
Kamila Tůmová


Studentenwahlen 2016

Studentenwahlen 2016

9.9.2016 - Jakub Lacina

Vážení rodiče/zákonní zástupci, dovolte mi informovat Vás o studentských volbách politických stran, které budou probíhat v úterý 20. září 2016 od 9.25 do 12.05 hodin, a to přímo v našem gymnáziu. Tyto studentské volby probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU před vybranými reálnými volbami. Zúčastnit se jich mohou studenti starší 15 let. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili se základními demokratickými principy, uvěřili v sílu svého hlasu a poznali možnosti ovlivňování života ve svém okolí. Studenti se tak „nanečisto“ zapojí do pořádání voleb a vyzkouší si, jak fungují základy demokratických procesů. Studentské volby politických stran jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Výsledky studentských voleb bude sbírat a zpracovávat nezávislá agentura Millward Brown.
Další podrobné informace a následně pak i výsledky voleb najdete na: www.jsns.cz
Mgr. Zdeňka Mahdiová, koordinátorka externích evaluací


OEGP unter den eliteschulen

OEGP unter den eliteschulen

8.9.2016 - Hannes Rechberger

Mit Wirkung vom 1.September 2016 wurde dem Österreichischen Gymnasium in Prag vom Schulministerium der Tschechischen Republik der Status des bilingualen Gymnasiums mittels Fach-Code 79-43-K/61 zuerkannt. Als offizielle Schulbezeichnung wurde „ Zweisprachiges Gymnasium“ gewählt. Dies geschah auf Basis aller vom Ministerium eingeforderten Bedingungen, zu welchen vor allem der intensive Unterricht der deutschen Sprache in den ersten zwei Studienjahren sowie der daran anschließende Unterricht weiterer Fächer in Deutsch über die folgenden vier Jahre zählt. Das Österreichische Gymnasium ist somit eines der zehn Elite-Gymnasien, die sich über diese ehrenvolle Bezeichnung freuen dürfen!
astra_apps

© Copyright Österreichisches Gymnasium Prag o.p.s. 2010 - 2016  |  Powered by AstraGraphics.eu