ČESKY  |   Kurzinfo: esen

Home

Aktuelle Termine

27.9.2016
Tanzkurs

28.9.2016
Tschechischer Feiertag

4.10.2016
Tanzkurs

7.10.2016
Direktorstag

10.10 - 21.10.2016
Kurzzeitaufenthalte

10.10.2016
Workshop VWA an der NTK 7ab

Die Schulleitung informiert

Kontakt

Österreichisches Gymnasium Prag
Na Cikorce 2166/2b
143 00, Praha 4 - Modřany
tel.: +420 226 806 301
fax: +420 226 806 311
e-mail: info@oegp.cz

bmukkweltweitunterrichtenEU The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Facebook

OEGP auf Facebook
HomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepageHomepage

Aktuelles

Get Together am ÖGP zu Schulbeginn

Get Together am ÖGP zu Schulbeginn

26.9.2016 - Jakub Lacina

Auch heuer fand in der ersten Schulwoche wieder ein besonders gelungenes einstündiges Get Together für alle Mitglieder unserer Schulgemeinde am Österreichischen Gymnasium in Prag statt. Mehr als einhundert Gäste waren gekommen und die Stühle in der übervollen Jidelna reichten zunächst gar nicht aus, um allen einen Sitzplatz zuzuweisen. Allerdings wurde dieses Problem in Kürze gelöst und alle konnten sich entspannt dem dichten Programm widmen: Frau Andrea Nevrklová hat durch das Programm geführt und die Vorstellung der Lehrerinnen und Lehrer wurde von den Gästen mit freundlichem Applaus bedacht. Die anwesenden Eltern erhielten Infomappen, die die Direktion zusammengestellt hatte, und sie wurden auch mit den wichtigsten, am ÖGP geltenden Richtlinien für das Zusammenleben an der Schule vertraut gemacht:
Da wir großen Wert auf das gute Auftreten unserer Schülerinnen und Schüler legen, ist uns angemessene Bekleidung sehr wichtig – auch daran wurden alle Zuhörerinnen und Zuhörer erinnert.
Außerdem gab es Infos zu unserer Homepage, die laufend mit einer Terminliste und anderen wichtigen Mitteilungen aktualisiert wird, die von allen Mitgliedern des ÖGP – Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern – regelmäßig abgerufen werden müssen. Der Elternverein war durch Herrn Mrazek vertreten, der den Gästen die Aufgaben des Elternvereins vorstellte und in seiner kurzen Rede auch die Bitte an die Eltern vorbrachte, sich im Elternverein mit ihrer Mitarbeit einzubringen.
Da das ÖGP auch im kommenden Fasching wieder das Eröffnungskomité am „Ball der Österreicher“ im Palais Žofín stellen wird, bekam auch Herr Martin Schmid von der Eventagentur „fortissimo“ die Gelegenheit, Tänzerinnen und Tänzer für seinen Tanzkurs, der einmal wöchentlich am ÖGP stattfindet, anzuwerben, und unterstrich seine Worte noch mit einem attraktiven Ballvideo.
Anschließend an das Programm hatten die Eltern der Schüler/innen der ersten Klassen noch Gelegenheit, in den jeweiligen Klassenräumen an die Klassenvorstände ihrer Kinder individuelle Fragen zu stellen und wurden auch noch mit den wichtigsten Infos für Erstklässler versorgt.
Trotz unerwarteter technischer Tücken, die aber die gute Stimmung keinesfalls trüben konnten, war es insgesamt ein wirklich gelungener Abend und wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern des ÖGP ein sehr erfolgreiches Schuljahr 2016/17!


Last Call

Last Call

26.9.2016 - Jakub Lacina

Da wir unser Schulgebäude, dessen Eröffnung wir im Herbst 2015 gefeiert haben, auch zu einem Zentrum der Begegnung, Bildung und Kultur für all jene machen wollen, die in näherer Umgebung wohnen bzw. an Weiterbildung interessiert sind, bieten wir ab Oktober 2016 an unserer Schule auch Sprachkurse für Erwachsene in Kleingruppen an:
Die Kurse, die für die Sprachen Deutsch und Englisch von Lehrern und Lehrerinnen, die Deutsch als Erstsprache sprechen, an der Schule gehalten werden, sind in jeweils acht Kurseinheiten à 90 Minuten pro Semester jeweils an Dienstagen zwischen 17.30 und 19.00 Uhr geplant.


Studentské volby do krajských zastupitelstev 2016

Studentské volby do krajských zastupitelstev 2016

22.9.2016 - Jakub Lacina

Dne 20. září 2016 probíhaly na našem gymnáziu „Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev“.
Tohoto dobrovolného projektu se v České republice zúčastnilo celkem 254 středních škol: 124 gymnázií, 136 středních odborných škol (SOŠ) a 34 učilišť (SOU). Studenti „nanečisto“ volili politické strany, hnutí a koalice, které kandidují v reálných krajských volbách.
Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 31 867 platných hlasovacích lístků. Možnost volit měli studenti starší 15 let ze všech registrovaných středních škol. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování. To zajišťovala agentura Millward Brown.
Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt. Studentské volby jsou plně hrazeny z grantu MŠMT ČR. Podrobné informace naleznete na jsns.cz.
Mgr. Zdeňka Mahdiová


Chor

Chor

14.9.2016 - Jakub Lacina

Am Samstag, dem 10. September 2016 trat der OEGP Schulchor im Rahmen der Feier, die zu Ehren des tschechischen Verteidigers der Stadt Wien, Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulevice, in Milešov abgehalten wurde, auf. Bei der heiligen Messe erklang in der St. Antonín Paduánský Kirche die Truvérská Messe von Petr Eben. Unter der musikalischen Begleitung durch die tschechische und österreichische Nationalhymne fand anschließend eine Kranzniederlegung über der Kirchenkrypta statt. Am Nachmittag besuchte dann der Chor das Schloss Milešov, das eigens zur Feier des Tages seine Tore öffnete. Dort befindet sich ganzjährig ein Seniorenheim für Menschen mit chronischen seelischen Erkrankungen. Auch dort sang der Schulchor nochmals kurz zur Freude aller Anwesenden.
Kamila Tůmová


Studentenwahlen 2016

Studentenwahlen 2016

9.9.2016 - Jakub Lacina

Vážení rodiče/zákonní zástupci, dovolte mi informovat Vás o studentských volbách politických stran, které budou probíhat v úterý 20. září 2016 od 9.25 do 12.05 hodin, a to přímo v našem gymnáziu. Tyto studentské volby probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU před vybranými reálnými volbami. Zúčastnit se jich mohou studenti starší 15 let. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili se základními demokratickými principy, uvěřili v sílu svého hlasu a poznali možnosti ovlivňování života ve svém okolí. Studenti se tak „nanečisto“ zapojí do pořádání voleb a vyzkouší si, jak fungují základy demokratických procesů. Studentské volby politických stran jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Výsledky studentských voleb bude sbírat a zpracovávat nezávislá agentura Millward Brown.
Další podrobné informace a následně pak i výsledky voleb najdete na: www.jsns.cz
Mgr. Zdeňka Mahdiová, koordinátorka externích evaluací
astra_apps

© Copyright Österreichisches Gymnasium Prag o.p.s. 2010 - 2016  |  Powered by AstraGraphics.eu