Online Den otevřených dveří
v úterý 19. ledna 2021

úterý 19. ledna 2021 se na Rakouském gymnáziu v Praze konal Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium na naší škole i jejich rodiče – VIZ PROFIL SKOLY

Z důvodu stávající epidemiologické situace proběhl letos tento den online.

V průběhu celého dne si zájemci po přihlášení mohli prohlédnout prezentace jednotlivých předmětů, fotografie a videa.

Od 14:30 do 16 hodin mohli navíc živě komunikovat s vyučujícími německého jazyka, matematiky a fyziky a také s výchovnou poradkyní školy (v češtině). V tomto čase mohli navštívit i virtuální učebnu výtvarné výchovy (v češtině), matematiky, fyziky a IVT (v němčině).

V 16 hodin představilo vedení školy živě a interaktivně výuku, projekty a další aktivity Rakouského gymnázia v Praze.        


PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OEGP
Virtuální prezentace a eduvidual-workshopy k vybraným předmětům
14:30 – 16:00Virtuální místnost – interaktivní komunikace
DOPORUČUJEME NEJLÉPE PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE CHROME
Mgr. Radana VlčkováNěmecký jazyk – interaktivní komunikace
https://www.eduvidual.at/mod/bigbluebuttonbn/guestlink.php?gid=mgatxTifGEv6
Mgr. Iva Pavlíčková
Výchovné poradenství interaktivní komunikace
https://www.eduvidual.at/mod/bigbluebuttonbn/guestlink.php?gid=BoYpv7JT8N41
Ing. Stanislav Lego, PhD.Matematika a fyzika – interaktivní komunikace
https://www.eduvidual.at/mod/bigbluebuttonbn/guestlink.php?gid=AEcThDd47X2w
Mag. Hannes RechbergerIVT – virtuální místnost
https://www.eduvidual.at/course/view.php?id=69783&section=0#tabs-tree-start
Mag. Jürgen Schachner, MScMatematika, fyzika, německý jazyk – příprava – virtuální místnost
https://www.eduvidual.at/course/view.php?id=70010&section=0#tabs-tree-start
MgA. Alena Kotzmannová, PhD., MgA. Radka ŠitnerVýtvarný obor – virtuální místnost
https://www.eduvidual.at/course/view.php?id=70705
16:00 – 16:30Virtuální místnost – interaktivní komunikace
Mag. Isabella Haleš,
Mgr. Jiří Bochez
Prezentace vedení školy,
prostor pro dotazy zájemců o studium
https://www.eduvidual.at/mod/bigbluebuttonbn/guestlink.php?gid=muxgCnM0RpPl

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ …