Projekt „Psychologická podpora a poradenství pro studentky a studenty 5. a 6. ročníku”

Z důvodu aktuální situace pandemie koronaviru zorganizovalo Rakouské gymnázium v Praze projekt pro studentky a studenty 5. a 6. tříd, aby je podpořilo v přípravě na maturitu. Jsme si velmi dobře vědomi toho, jak obtížné pro ně je zvládnout tento životní milník během lockdownu. Nabízíme jim proto psychologickou pomoc a poradenství formou setkání v malých skupinách, aby se jim následky této doby podařilo lépe překonat. Důraz bude kladen na témata jako sebevědomí, sebejistota, strach ze zkoušek či komunikace.

Setkání, která online povede pan Michael Waldhart, psychologický poradce a business coach, budou koncipována flexibilně, zcela podle potřeb a přání samotných studentek a studentů, a bude možné věnovat se i jiným než výše zmíněným tématům. Součástí sezení budou i praktická cvičení.  

První část online setkání, pro třídy 6B a 5C, již proběhla ve středu 17. března, ve středu 24. března je toto poradenství připraveno pro třídu 5B.