Aufnahmeverfahren

     V Praze, 21. 4. 2021

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/22.

Naše gymnázium nabízí pouze 6-ti letý obor studia, název oboru  – dvojjazyčné gymnázium,

kód oboru 79-43-K/61. První dva roky je vyučovacím jazykem čeština a probíhá intenzivní výuka němčiny, od 3. ročníku je vyučujícím jazykem němčina, viz osnovy níže.                                                                                                                                                                                   

Přihlášky k PZ, které byly doručené do 1. března 2021,  byly zaregistrovány a již byly také  odeslány pozvánky k přijímacímu řízení (poštou doporučeně, nebo do datové schránky).

Příjímací zkoušky se budou konat ve dvou řádných termínech

  1. termín: středa 5. května 2021
  2. termín: čtvrtek 6. května 2021


ve dvou náhradních termínech (v případě omluvené neúčasti v řádném termínu):

  1. náhradní termín: středa 2. června 2021
  2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021


Přijímací zkoušky jsou pouze v písemné podobě a jsou složené z těchto částí:

  • Matematika (jednotná zkouška – Cermat) příklady na trénování najdete pod

Šestileté obory – Matematika | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

  • Český jazyk (jednotná zkouška – Cermat) příklady na trénování najdete pod

Šestileté obory – český jazyk a literatura | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

  • Anglický jazyk – školní část, úroveň A2, ukázkové testy z Aj z minulých let jsou přiloženy níže

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy
Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky