V Praze, 25. 3. 2024

Vážení rodiče, milé zájemkyně a zájemci o studium na OEGP,

aktuálně byly všechny elektronické pozvánky k přijímacímu řízení konanému na naší škole pro 1.a 2. termín odeslány. U hybridně a papírově podaných přihlášek byly pozvánky k přijímacímu řízení odeslány poštou – doporučeně na Vámi uvedené adresy.

Zároveň se u některých elektronických pozvánek stalo, že stejná přihláška byla v systému Dipsy odeslaná dvakrát. Za technické komplikace se omlouváme a připomínáme, že pro Vaší kontrolu je důležité, abyste pro svoje dítě měli jednu pozvánku na každý termín tzn. na 16. a 17.4.2024.

Přejeme klidné všem velikonoční dny!

Studijní oddělení OEGP


V Praze, 7. 3. 2024

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25

Vážení a milí zájemci o studium na naší škole,

období pro podání přihlášek na střední školy již skončilo. Přijali jsme celkem 317 platných přihlášek na šestileté studium.

Počet přihlášekPriorita 1Priorita 2Priorita 3
3171508384

O místě konání a dalších podrobnostech jednotné přijímací zkoušky budete informováni v pozvánce prostřednictvím systému DiPSy, v případě, že jste podali elektronickou přihlášku. Pokud jste podali přihlášku formou výpisu ze systému nebo prostřednictvím papírového tiskopisu, obdržíte informace o jednotné přijímací zkoušce poštou, případně přes datovou schránku (pokud jste tento způsob komunikace předem zvolili).

Školní test z anglického jazyka nebude součástí přijímacích zkoušek ve školním roce 2023/24.

Řádné termíny PZ:

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny PZ:

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – víceletá gymnázia

Odkaz s informacemi a formuláři pro rodiče:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Testová zadání k didaktickému testu pro šestiletá gymnázia najdete na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testová zadání k didaktickému testu pro šestiletá gymnázia najdete na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Elektronické přihlášení:

Nový algoritmus k přijímacímu řízení: