Aufnahmeverfahren

20. 5. 2021

Aufnahmeverfahren Ergebnisse – 1. Klassen 2021/2022 sechsjährig

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

in der Übersicht finden Sie die Ergebnisse des Aufnahmeverfahrens für das Schuljahr 2021/22.

Herzlichen Glückwunsch an alle angenommenen Schülerinnen und Schüler!


Mit freundichen Grüßen

Mag. Isabella Haleš

Direktorin


V Praze, 14. 5. 2021

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

v souladu s §36 odst. 3 správního řádu mají účastníci přijímacího řízení možnost se před vydáním Rozhodnutí vyjádřit k podkladům Rozhodnutí.

Bude to možné ve středu 19. 5. od 13 do 16 hodin, a dále pak i po vydání Rozhodnutí v pátek 21. 5. od 9 do 12 hodin a v pondělí 24. 5. od 13 do 16 hodin.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 20. 5. 2021 na webových stránkách školy a budou vyvěšeny na nástěnce před vchodem do areálu školy.

Nepřijatí uchazeči mají právo se v souladu s §60e odst. 3 školského zákona proti Rozhodnutí písemně odvolat, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení Rozhodnutí.

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit ke studiu na OEGP, mají povinnost doručit Zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky, tzn. do 2. 6. 2021.

Zápisový lístek vydá škola, kterou uchazeč navštěvuje, příp. Magistrát hl. m. Prahy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy
Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky