Aufnahmeverfahren
für das Schuljahr 2023/2024

V Praze, 2. 5. 2023V Praze, 13. 3. 2023

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu ve školním roce 2023/24.

Naše gymnázium nabízí pouze 6-ti letý obor studia, název oboru – dvojjazyčné gymnázium, kód oboru 79-43-K/61. První dva roky je vyučovacím jazykem čeština a probíhá intenzivní výuka němčiny, od 3. ročníku je hlavním vyučujícím jazykem němčina, viz osnovy níže.

  • Podat přihlášku ke studiu na naší škole bylo možné do 1. 3. 2023, letos evidujeme 206 uchazečů. Děkujeme Vám za zájem o Rakouské gymnázium v Praze a těšíme se na shledanou při přijímacích zkouškách.
  • Pozvánky k přijímacím zkouškám Vám budou odeslané 14 dní před konáním přijímacích zkoušek – buď doporučeně poštou, nebo prostřednictvím datové schránky, pokud jste na přihlášce uvedli její číslo. O odeslání pozvánek Vás zároveň budeme informovat emailem.
  • Přijímací zkoušky se budou konat 17. a 18. 4. 2023. Náhradní termíny jsou 10. a 11. 5. 2023.

Přijímací zkoušky se konají v jednom dni a mají pouze písemnou podobu. Skládají se z těchto částí:

  1. Matematika (jednotná zkouška – Cermat); příklady na trénování najdete na tomto odkazu.
  2. Český jazyk (jednotná zkouška – Cermat); příklady na trénování najdete na tomto odkazu.
  3. Anglický jazyk – školní část, úroveň A2, ukázkové testy z Aj z minulých let najdete na tomto odkazu.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 3. 5. 2023 na stránkách školy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchu!

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy

Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky
Hilfe …