Aufnahmeverfahren 2022/2023    

     V Praze, 20. 4. 2022

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23.

Naše gymnázium nabízí pouze 6-ti letý obor studia, název oboru – dvojjazyčné gymnázium,

kód oboru 79-43-K/61. První dva roky je vyučovacím jazykem čeština a probíhá intenzivní výuka němčiny, od 3. ročníku je vyučujícím jazykem němčina, viz osnovy níže.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu mají účastníci přijímacího řízení možnost se před vydáním Rozhodnutí  vyjádřit k podkladům Rozhodnutí.

Bude to možné před vydáním rozhodnutí ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 13 do 16 hodin, a dále pak i  po vydání Rozhodnutí od v pondělí 2. 5. 2022 dle úředních hodin studijního oddělení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 29. 4. 2022 na webových stránkách školy:

  • Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit ke studiu na OEGP, mají povinnost doručit Zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky, tzn. do 13. 5. 2022 v úředních hodinách studijního oddělení.

Zápisový lístek vydá škola, kterou uchazeč navštěvuje, příp. Magistrát hl. m. Prahy.

  • Nepřijatí uchazeči mají právo se v souladu s §60e odst. 3 školského zákona proti Rozhodnutí písemně odvolat, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení Rozhodnutí.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí:              9:00 – 12:00

Úterý:                  13:00 – 15:00

Středa:                 9:00 – 12:00

Čtvrtek:               13:00 – 15:00

nebo po telefonické domluvě na čísle 226 806 315.

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy

Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky


Hilfe …