Rakouské gymnázium v Praze se stalo fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Rakouské gymnázium umožní studentům/studentkám Pedagogické fakulty UK uskutečnit na naší škole některou z forem pedagogické praxe.

Pedagogická fakulta bude podporovat odborný, pedagogický i vědecký růst učitelů/učitelek Rakouského gymnázia prostřednictvím realizace přednášek, seminářů a organizováním výměny zkušeností.