SAMET 30

V letošním školním roce si opět připomínáme další velké výročí. Tentokrát jde o 30leté výročí návratu Česko-Slovenska k právnímu státu a demokracii.

V souvislosti s tímto jubileem se naši maturanti v rámci výuky dějepisu aktivně zapojili do projektu SAMET 30, v jehož rámci sestavili a připravili 4 tematické panely (NORMALIZACE, REVOLUCE, TRANSFORMACE, INTEGRACE), které budou v letošním roce a v budoucnu připomínat našim studentům posledních 50 let československých dějin na jejich cestě z komunistické diktatury do západních mezinárodních struktur.

Tyto panely mají mimo jiné seznámit i mladší spolužáky gymnázia s událostmi, které si nemohou sami pamatovat, které ale bezprostředně ovlivňují jejich současnost.

Mgr. Jan Pils