Sdružení rodičů

Sdružení rodičů pro podporu studentů a činností Rakouského gymnázia je dobrovolnou organizací rodičů. Cílem tohoto sdružení je zejména všestranná podpora v oblasti výuky, kultury, sportu a mezinárodních činností pro všechny řádné studenty této školy (gymnázia). Sdružení je zároveň partnerem školy zastupující zájmy rodičů.

Bankovní spojení: 4306936379/0800
(POZOR: bankovní spojení není totožné s účtem Rakouského gymnázia v Praze)

Roční příspěvek na každého žáka je 800,- Kč; v případě daru nad 1.000,-Kč lze získat potvrzení pro daňové účely.
VS = dle smlouvy se školou (najdete po přihlášení se do Bakalářů jako rodič, záložka osobní údaje/přehled osobních údajů/evidenční číslo žáka = variabilní symbol žáka), do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení studenta

Vedení školy a sdružení rodičů využívá příležitosti, aby poděkovalo všem osobnostem a sponzorům, kteří naší školu podporují.

Za Sdružení rodičů

Mgr. Vlastislav Kusák
předseda spolku (vkusak@stroskusak.cz)

Ing. Martina Heindl
zástupkyně předsedy spolku (martina.heindl@seznam.cz)