Zahraničí

2023/2024

Relais de la Mémoire Juniors je sdružení již více než dvacet let propojuje středoškolské studenty z několika evropských zemí (Francie, Německa, Belgie, Rakouska) s cílem podporovat mezigenerační dialog a přenášet historickou paměť. OEGP spolu se Gymnáziem Jana Nerudy (GJN) se nyní stávají součástí tohoto podnětného společenství.

Relais de la Mémoire organizuje dvakrát do roka čtyřdenní setkání, které se odehrává na půdě hostitelské školy. Studenti se na toto setkání zodpovědně připravují – každá delegace přijíždí se svým příspěvkem (např. referátem, videem, divadelní scénkou) na společné téma pro daný rok. Nyní se nechávají inspirovat tématem „žít a přežít v časech krize a války“. Hlavní téma se také projevuje v debatách s pamětníky, ve workshopech (divadelní, výtvarné, taneční,…) a při návštěvě místních památek. V neposlední řadě je setkání i milá společenská událost.

Ve středu 15. listopadu 2023 se 6 studentek a studentů, kteří se přihlásili ke zpracování tématu předávání paměti a změn v době války, vydalo s panem Mgr. Louvelem do německého Nordenu, aby se zúčastnili mezinárodního setkání pořádaného sdružením „Relais de la mémoire“.

Během tohoto třídenního setkání jsme se mohli setkat s dalšími spolužáky z Francie, Německa a Rakouska, diskutovat s nimi, debatovat a také se zúčastnit uměleckých dílen.

Naši studující si připravili prezentaci o změnách v oblasti Sudet ve 20. století.

Příští setkání „Relais de la mémoire“ se uskuteční v Praze od 13. do 17. března 2024. Do Prahy přijede asi 40 zahraničních studentů a budou zde pořádány různé akce. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc při organizaci akce a především při zajištění ubytování pro francouzské, německé, belgické a rakouské studenty v rodinách.

Pro více informací se prosím obraťte na pana Mgr. Cédrica Louvela – cedric.louvel@oegp.cz a https://relaisdelamemoire.jimdofree.com/qui-sommes-nous/ 
TÝDEN VE VÍDNI 4.ABC
10.–15. 9. 2023

Studentky a studenti 4. ročníku cestovali v září autobusem do Vídně. Program zahrnoval návštěvy různých muzeí, Dómu sv. Štěpána, UNO City, zámku Schönbrunn a muzikálu „Rebecca“ v Raimundově divadle. Muzikál byl pro mnoho našich studujících vrcholem vídeňského týdne. Mimo program využili mladí lidé volný čas k procházkám městem a jeho četnými obchody. Poslední večer navštívili vídeňský Prátr a v pátek jsme vyčerpaní, ale v dobré náladě odjeli zpět do Prahy.

Mag. Arnulf Wurzer, Mag. Paul Schinninger,
Mgr. Ivana Ahmed, Mgr. Ivana Přibylová

Fotogalerie …


2022/2023

RELAIS DE LA MÉMOIRE

V roce 2022 se naše gymnázium připojilo ke Sdružení pro paměť deportovaných a odbojářů Evropy “Relais de la Mémoire Juniors”.

Sdružení zprostředkovává středoškolákům z 5 zemí kontakt s pamětníky druhé světové války, kteří přežili násilné činy (válečné zločiny, genocidy …).

Ve dnech 27. března až 2. dubna 2023 se dobrovolní členové tohoto sdružení z našeho gymnázia vydali do Francie – do Paříže na první setkání v roce 2023.

Hostily nás dvě partnerské střední školy v pařížském regionu: Lycée Molière v Paříži Lycée Notre-Dame-de-la-Providence ve Vincennes.

V rámci přípravy na toto setkání zpracovali naši junioři téma každodenního života v diktatuře, zejména v Severní Koreji.

Během tohoto pobytu se naše studentky a studenti setkali a hovořili s přímými svědky historických událostí. Také prošli čtvrť Marais, navštívili Památník deportací, Památník Shoah i Velkou pařížskou synagogu a nevynechali prohlídku muzeí Gustava Moreaua a Louvre.

Našli si čas i na vyhlášené pařížské obchodní domy a diskutovali s mladými lidmi různých národností stejného věku o aktuálních tématech. Díky všem těmto aktivitám jsme přemýšleli o pojmech jako historie, paměť, odpuštění, odpor, občanství a demokracie.

Jsme přesvědčeni, že to vše přispěje k tomu, aby se z našich mladších středoškoláků stali budoucí angažovaní evropští občané.

Příští setkání se uskuteční v listopadu 2023 v německém Nordenu.Mgr. Cédric Louvel
učitel francouzštiny a vedoucí projektu „Relais de la mémoire“ na OEGP


LINEC – DUBEN 2023

Minulý týden se vydali žákyně a žáci se svými třídními učitelkami a učiteli tříd 1.ABC na jazykovou exkurzi do Lince. V rakouské metropoli nás čekal bohatý program. První den jsme jeli do centra města tramvají a navštívili jsme umělecké muzeum Lentos, kde jsme se zabývali moderním uměním. Po krátké prohlídce města nás ještě večer čekalo prozkoumávání lineckého dómu ve světle baterek.

Následující ráno proběhlo v duchu sportovního workoutu, protože jsme šli 5 kilometrů pěšky podél Dunaje do centra města. Bohužel nás zklamala aplikace na předpověď počasí a navzdory očekávání silně pršelo, takže jsme byli docela mokří. Kulturní zážitek druhého dne exkurze představovala návštěva Ars Electronica Center, kde jsme na vlastní kůži zažili propojení umění a vědy.

Zeměpisným vrcholem druhého dne exkurze byl pro některé z nás Pöstlingberg (kolem 500 m n. m.), na který jsme vyjeli slavnou Pöstlingbergbahn. V mezičasech jsme samozřejmě také ochutnávali rakouskou gastronomii.

Poslední den jsme se ještě naučili něco k teorii výroby oceli a mohli si pak nově nabyté vědomosti ověřit v praxi při prohlídce VOEST-Alpine při pohledu do vysoké pece a do válcovny. Potom už naše cesta vedla nazpět do Prahy, kam jsme dorazili až večer, sice hodně unaveni, ale plni zážitků. 


DRÁŽĎANY – DUBEN 2023

I v letošním roce jsme se vydali se studentkami a studenty na tradiční třídenní exkurzi do saských Drážďan. Program byl velmi pestrý, a tak nebyl ani čas vnímat celkem chladné a mnohdy i deštivé počasí.

Již po cestě jsme navštívili barokní perlu tzv. chinojského stylu zámek Pillnitz a jeho parky v těsném sousedství Drážďan.

Po příjezdu do samotných Drážďan jsme město podrobili detailní prohlídce všech významných míst, například: Gläserne Manufaktur (kde se vyrábí VW ID.3. VW ID4), Deutsches Hygiene Museum, památky v centru (Zwinger, Albertinum, Frauenkirche etc.).

Na závěr se část z nás vyvezla historickou lanovkou Schwebebahn, na jejímž vrcholu jsme si vychutnali krásné panorama saské metropole.


TÝDEN VE VÍDNI – ZÁŘÍ 2022

Žáci a žákyně čtvrtých ročníků navštívili v září v rámci tzv. „Wienwoche“ hlavní město Rakouska. Pobyt zahájili před ubytovnou na Wilhelminenbergu, kde všechny uchvátil dechberoucí pohled na celou metropoli. Na programu v průběhu celého týdne byly návštěvy různých muzeí, Stephansdomu, UNO-City, ZOO Schönbrunn a opery „Kouzelná flétna“ ve Volksoper. Žáci a žákyně doslova fascinovaly exponáty v Technickém a Přírodovědeckém muzeu, stejně jako římská a rakouská koruna v Schatzkammer. Prohlídku zámku Schönbrunn a návštěvu přilehlé světoznámé ZOO (s pandami) si také všichni velmi užili. Pro návštěvu Volksoper se všichni hodili do gala. Někteří byli po shlédnutí opery překvapeni, že se jim to vlastně docela líbilo. Vedle oficiálního programu měli žáci a žákyně také možnost poznávat Vídeň podle sebe – kavárny, second-handy, Naschmarkt, Prater, veřejná doprava, parky, TU Wien, obchody… poznali Vídeň opravdu všemi smysly.


Fotogalerie A …


Fotogalerie B …


2021/2022

PROJEKTOVÉ DNY V LINCI 1.AB

Ve dnech 25. až 27. května vyrazili žáci tříd 1.AB na exkurzi do Lince.

Čtyřhodinová cesta rychle utekla a nás čekal opravdu nabitý program. Hned odpoledne jsme absolvovali komentovanou prohlídku lineckých oceláren, večer jsme za svitu baterek navštívili Mariendom. Druhý den jsme si prohlédli interaktivní výstavu v Ars Elektronica, kde nás asi nejvíce zaujalo 3D promítání vesmíru v rozlišení 8K. Neméně zajímavé bylo i muzeum umění Lentos, prohlídka města či výlet na Pöstlingberg. Ve večerních hodinách došlo i na sport, třída 1.B porazila ve fotbale třídu 1.A.

I přes nabitý program jsme ocenili dostatek osobního volna, které jsme využili ke sportu, obstarání jídla, nákupům Mozartových koulí a prozkoumání města na vlastní pěst.

Alex, Adina, Fanda V., Vašek, Tom, Kristýna, Estelle z 1.BOEGP PĚVECKÝ SBOR V DRÁŽĎANECH

Pěvecký sbor našeho gymnázia dostal v květnu 2020 možnost spolupracovat na mezinárodním projektu zaměřeném proti antisemitismu. Pod záštitou Jüdische Woche Dresden jsme navázali spolupráci s ředitelkou festivalu paní Avery Gosfield a začali s přípravami. Vzhledem k nepříznivé situaci kolem celosvětové pandemie se však termín chystaných koncertů několikrát posouval a v podstatě do poslední chvíle nebylo jasné, zda se budou moci uskutečnit.

Nacvičovat jsme mohli prakticky až v červnu 2021, do té doby byl zpěv ve školách zakázán. Skladby, které měly na koncertech zaznít, přímo pro náš sbor upravovala Sasha Lurje. Sasha je uznávanou berlínskou zpěvačkou. Pochází z litevské Rigy, specializuje se na jidiš interpretaci a vyučuje a koncertuje po celém světě. První setkání proběhla on-line, zpočátku v mírně rozpačité atmosféře. Zpívání s dodržováním rozestupů mezi zpěváky, zpomalená odezva a také zpětná vazba při on-line přenosu není totiž pro sbor ideální. Nikdo z nás navíc dopředu chystané písně neznal, takže práce byla o to náročnější. Osobně jsme měli konečně možnost Sashu poznat 17. a 18. září, kdy za námi přijela do Prahy. Sbor se vlastně teprve tehdy sešel ve škole v plném obsazení. Za pár hodin se nám podařilo dát několika písním jasnější obrysy, začínal se ozývat trojhlas a výslovnost se přibližovala požadovanému jidiš.

V úterý odpoledne jsme plni očekávání  nasedli do autobusu a vyjeli směr Drážďany. Zvládli jsem naprosto bezproblémový přejezd přes hranice, ubytování i večeři v hostelu Mondpalast. Ráno jsme si přivstali a už po 9. hodině se hlásili na Evangelickém gymnáziu sv.Kříže (Kreuzgymnasium). Po hlasové rozcvičce a samostatné sborové zkoušce jsme se v aule přidali k místním studentům, kteří se svým profesorem, panem Dietrichem Zöllnerem, hráli v šestnáctičlenném orchestru. Na akordeon spolu s námi hrála také vynikající hudebnice, Holanďanka Sanne Möricke, a celý nácvik vedl spolu se Sashou Lurje její americký partner Craig Judelman, skvělý houslista a kapelník. Zasloužený oběd pak chutnal bez rozdílu všem.

Po krátkém odpoledním odpočinku v hostelu jsme se převlékli do koncertního oblečení a vydali se přes městský park do Theatherruine St.Pauli Dresden. Kostel z konce 19. století byl značně poškozen na jaře 1945 při náletech spojenců, ve druhé polovině 20. století pak  prošel několikrát rekonstrukcí. Současnou atraktivní podobu získal teprve před přibližně deseti lety. Fantastický prostor spojující historii se současností nás uchvátil okamžitě – na pohled i na poslech.

Chvíli jsme zkoušeli v zahradě, chvíli na pódiu. Chvíli jsme svačili a chvíli se šňořili. A pak se obloha nad námi zešeřila, reflektory rozzářily a publikum nás vítalo.

Najednou jako bychom se cítili jistější a silnější. Nástroje hrály za nás, hlasy zpívaly za muzikanty – bylo jedno, jestli stojíte ve sboru nebo sedíte v orchestru. Bylo jedno, jestli se sólisté točí čelem k publiku nebo k účinkujícím. Hudba zněla okolo i v nás. Soustředění se prolnulo s čirou radostí, snad úplně každý se usmíval a někteří plakali. Bylo jedno, odkud pocházíte, bylo jedno, zda a jakou víru vyznáváte… Hudba nás prostě uchvátila všechny bez rozdílu.

Přestože jsme nemuseli vstávat příliš brzy, moc jsme na čtvrtek nespali.  Hudba nám zněla v uších dlouho do noci, Day Day Da Din Day Day nám tepalo v hlavách a místo budíku nás probralo Hop! Tsuna tsuna.

Dopolední procházku centrem Drážďan jsme si opravdu užili. Panoramat i selfie jsme pořídili nepočítaně, někteří zvládli splnit i zadání úkolu na hodinu německého jazyka a natočili krátká videa (tak veselé strážníky mají málokde!). S hlavním městem Saska jsme se rozloučili stylově – ve výborné vietnamské restauraci Codo.

Začínali jsme si připadat jako na turné. Zavazadla z hostelu jsme naložili do již čekajícího minibusu z PragoTour a cesta do Teplic nám uběhla tak rychle, že jsme ani nepřezpívali všechny hity z osmdesátých let. U teplického gymnázia na nás čekalo milé přivítání, pro každého dostatek pití a svačina. Čtvrteční koncert nás zavedl do Beuronské kaple – prostoru s pohnutou historií i působivou výmalbou. Během zkoušky jsme se snažili popasovat se specifickou akustikou, během koncertu pak s nedostatkem prostoru a relativně chladným publikem. Nakonec jsme to zvládli, takže závěrečné brumendo všech účinkujících při … sholem  aheym, aheym… zaznělo a neslo se prostorem několik dlouhých vteřin.

Následovalo focení na kůru a překvapení, o které se postarali studenti z orchestru. Postavili se do již prázdné kaple a spustili tak nádherný zpěv a capella, že zjihli i svatí vymalovaní nad nimi. A nám bylo jasné, že ani dnes se nebude usínat snadno…

Při společné večeři studenti i studentky obou gymnázií prokázali dobré vychování a výbornou jazykovou vybavenost. Konverzovalo se vesele a opravdu srdečně. Cesta domů se ale nedala oddalovat věčně. A zase se zpívalo. In ades se tak pravděpodobně naučil i pan řidič.

To, že se nám podařilo zájezd v této komplikované době uskutečnit, považujeme za malý zázrak. K němu nám dopomohlo vlastní odhodlání, ale i podpora od vedení školy, kolegů, studijního oddělení a rodičů. Také skvělá organizace a flexibilita na německé straně, za kterou patří dík paní Susanne Ansorg.

Díky, bylo to krásné!
Mgr. Kamila Tůmová a Mgr. Radana Vlčková


Fotogalerie …


2019/2020

EXKURZE DO VÍDNĚ

Ve dnech od 8. do 13. září 2019 vyrazili studenti a studentky 4.A a 4.B spolu s panem Mag. Antonen Kellnerem na týden do Vídně.

Body programu: náívštěva Klosterneuburg, zámku Schönbrunn, kostela sv. Karla Boromejského, dómu sv. Štěpána a prohlídka 1. vídeňského okrsku Innere Stadt, dále pak technického muzea a okolí západního nádraží.

V přestávkách mezi jednotlivými aktivitami měli studenti a studentky možnost prozkoumat Vídeň na vlastní pěst a vytvořit si svůj obrázek o tomto nádherném městě.

  © Mag. Anton Kellner, 8. – 13. 9. 2019

Fotogalerie …


2018/2019

EXKURZE 2. ROČNÍKU DO DRÁŽĎAN

Studenti a studentky druhého ročníku se od 4. do 6. března 2019 vydali na exkurzi do hlavního města Saska, Drážďan.

Program těchto projektových dní byl pestrý a zajímavý a zahrnoval jak prohlídku historického centra města, tak i např. návštěvu automobilky Volkswagen nebo Německého muzea hygieny.

Studentky a studenti navíc měli dostatek příležitostí, aby si v praxi vyzkoušeli své znalosti němčiny.


V pondělí 4. března vyrazil druhý ročník ve společnosti učitelů Ahmed, Korda a Farkas do Drážďan. Po zábavné cestě autobusem a rozdělení pokojů probíhalo vše následovně. Žáci a žákyně byli rozděleny do dvou skupin a následovala prohlídka města. Přitom se dozvěděli nějaké informace o historických budovách města jako Zwinger nebo Marienkirche.

Následující den byli na programu dvě exkurze ve velmi rozdílných směrech. Dopoledne bylo věnováno zkoumání lidského těla a jeho zvláštností v Deutsche Hygiene-Museum. V muzeu byla pro žáky a žákyně připravena exkurze s průvodcem, během níž mohli žáci sami exponáty vyzkoušet např. Jejich číchové receptory nebo vnímání.

Odpoledne bylo zaměřeno na automobilismus. V Gläsernen Manufaktur koncernu VW byla žákům ukázána výrobní linka elektromobilu E-golf. Průvodce také žákům ukázal budoucnost automobilové dopravy.

Večerní plány žáku byli velice rozdílné. Někteří vyzkoušeli geocaching ve městě s panem učitelem Kordou a ostatní šli na večerní procházku po Drážďanech a fotili velkolepé budovy Drážďan. Mimoto se večer nesl v duchu zábavy a soudržnosti. Žáci dohromady zpívali a hráli hry nebo si jen povídali.

Poslední den byl zaměřen na cestu domů a aplikaci znalostí němčiny. Žáci vyrazili naposled do města na nákupy a měli možnost využít své znalosti německého jazyka. V autobuse do Prahy přišla únava.

Mag. Martin Farkas

Fotogalerie …


EXKURZE 1. ROČNÍKU DO LINCE

Ve dnech 4. – 6. března 2019 navštívili studentky a studenti prvního ročníku hlavní město Horního Rakouska, Linec.

Program byl bohatý a skýtal například návštěvu v muzeu současného umění Lentos a v centru Ars Electronica či prohlídku Světa oceli ve společnosti Voestalpine.

Všichni mimo jiné vedli rozhovory v němčině, takže měli možnost prověřit také své znalosti němčiny.


Už v prvním ročníku mají naši studenti možnost vyzkoušet úroveň jejich nově nabytých jazykových dovedností němčiny. To jde samozřejmě nejlépe na pobytu v německy mluvící zemi. Z tohoto důvodu navštívily první ročníky v termínu od 4.3. do 6.3.2019 hlavní město spolkové země Horní Rakousy, Linz. Připraven byl pro žáky pestrý program. Naplánována byla např. návštěva v Lentosu, Ars Electronice nebo prohlídka Voestalpine Stahlwelt. Jako další měli studenti vést rozhovory v němčině a tím mít možnost mluvit německy v „autentické situaci“.


Fotogalerie …


TÝDEN VE VÍDNI 4.AB

V týdnu od 9. – 14. září 2018 strávily společně 4. ročníky jeden týden ve Vídni.

Tzv. Wienwoche, které je organizováno na základě pozvání a podpory ze strany rakouského ministerstva školství  (BMBWF), bylo zahájeno příjemnou večeří.

V pozdně letním počasí byly každý den absolvovány 2 různé programy a hosté z Prahy tak měli možnost si vybrat, které vídeňské pamětihodnosti navštíví. Jednalo se o širokou nabídku počínaje návštěvou Muzea císařovny Sisi, Albertina dále prohlídkou katedrály Stephansdom, návštěvou nadace Klosterneuburg, prohlídkou UNO City a konče divadelním představením Jägerstätter od Felixe Mitterera. Bohužel, v divadle, kde se odehrávalo představení (Josefstadt), došlo během přstávky k evakuaci diváků kvůli prasklému potrubí.

Ve volném čase mezi různými naplánovanými aktivitami měli žáci možnost, poznat Vídeň tzv. na vlastní pěst, a získat tak jedinečný zážitek z tohoto nádherného města.  

Mag. Alexander Hager

Ve druhém týdnu školního roku 2018/19 – od 9. 9. 2018 do 14. 9. 2018 – jsme se – studentky a studenti druhého ročníku – 4.AB s paní Neumayer, panem Hagerem a panem Schürzem – vydali na týden do Vídně. V neděli jsme vyjeli vlakem z pražského hlavního nádraží. Cesta trvala asi 4 hodiny. Poté, co jsme se ubytovali v mládežnické ubytovně, jsme se vypravili do jedné proslulé turecké restaurace na pravý kebab. V pondělí jsme navštívili katedrálu sv. Štěpána a poté Technické museum. Chrám sv. Štěpána byl postaven v roce 1137. Je krásný a v jeho blízkosti se nachází dobrá kavárna a prodejna Manner, kam jsme mohli jít během polední přestávky. V úterý jsme byli na radnici, v parlamentu, v Albertině a v divadle Josefstadt. Radnice byla postavena v novogotickém stylu v letech 1872 až 1883 podle návrhu architekta Friedricha von Schmidta. Budova parlamentu je momentálně uzavřena, byli jsme proto v provizorním parlamentu v paláci Hofburg. V muzeu Albertina se nacházejí mimo jiné jedny z nejvýznamnějších světových grafických sbírek. V době naší návštěvy probíhala výstava “Od Moneta k Picassovi”, při níž se nikdo z nás nenudil. Večer v divadle byl zajímavější, než jsme očekávali. Ačkoli byla první polovina představení velmi vtipná a pěkná, byli jsme hned vzápětí evakuováni! U divadla totiž prasklo vodovodní potrubí. Nikomu se ale nic nestalo a všichni jsme se (živí a zdraví) dostali do ubytovny. Středa byla mnohem klidnější. Dopoledne jsme se vydali do sídla OSN, kde jsme se dozvěděli něco o Organizaci spojených národů. Po přestávce v největším nákupním centru jsme odpoledne jeli z Vídně do kláštera Klosterneuburg, který disponuje překrásnými zahradami. Ve čtvrtek jsme zvládli prohlídku nejen Muzea císařovny Sissi a císařské rezidence, ale i Španělské dvorní jezdecké školy. V pátek jsme ještě měli individuální program v centru města a poté už jsme bohužel jeli z vídeňského hlavního nádraží zpátky domů …               

Dorothea Lakatošová


2017/2018

PROJEKTOVÉ DNY V LINCI

Ve dnech od 5. do 7. března 2018 navštívily naše první třídy Linec. Pestrý program nám umožnil poznat toto město z mnoha odlišných stran. Viděli jsme tak firmu Voest-alpine Svět oceliMariánský dóm za noci, centrum digitálního a mediálního umění a technologií Ars Electronica Center nebo umělecké museum Lentos. Navíc jsme měli spoustu příležitostí vyzkoušet a prohloubit si i své znalosti němčiny.Fotogalerie …


VÝLET 2. TŘÍD DO DRÁŽĎAN – BŘEZEN 2018

V rámci výuky němčiny (projekt „Němčina v praxi“) se i letos studentky a studenti 2. tříd opět na tři dny vypravili do Drážďan, aby si tam vyzkoušeli své nově nabyté znalosti němčiny.

V pondělí 5. března 2018 ráno jsme odjížděli od školy, o dvě hodiny později jsme se stěhovali do pokojů v mládežnické ubytovně, následoval oběd a pak už samotný program: s dotazníky v ruce, které si sami připravili, se studentky a studenti vydali do centra Drážďan a ptali se kolemjdoucích na otázky týkající se různých témat, např. jejich znalosti češtiny, drážďanských pamětihodností nebo toho, zda už někdy navštívili Prahu. Poté jsme se rozděleni do tří skupin vydali s průvodci na procházku městem, kterou nám bohužel trochu kazilo chladné počasí a ledový vítr.

Další den jsme navštívili „Skleněnou manufakturu“, závod Volkswagen, kde jsme během prohlídky podrobně viděli vysoce automatizovanou výrobu E-Golfu. Po polední přestávce jsme pak během několika minut došli k proslulému Muzeu hygieny, kde jsme si rovněž za doprovodu průvodkyně prohlédli vystavené objekty související s lidmi a zvířaty.

Poslední dopoledne jsme se zastavili ještě v Matematickém muzeu, kde jsme si volně prohlíželi sbírky a zúčastnili se velmi zajímavého interaktivního programu.

Večery jsme částečně věnovali „Drážďanskému deníku“, který si studentky a studenti na pokyn vyučujících němčiny museli zapisovat. Z nich by měl vzniknout i malý projekt, aby hezké vzpomínky na tyto tři dny zůstaly zachovány i na papíře.


Fotogalerie …


TÝDEN VE VÍDNI – ÚNOR 2018

Ve dnech od 18. do 23. února 2018 vyrazili studenti a studentky 4.A a 4.B spolu se svými třídními učiteli paní Mag. Speck a panem Mgr. Lukešem a také s panem Mag. Schürzem na týden do Vídně.

Pobyt jsme zahájili v neděli večer společnou večeří, ke které se podávaly řízky, a následující den už byl na řadě první bod programu – návštěva zámku Schönbrunn. Stejně jako u všech dalších prohlídek nám i tady byl k dispozici náš vlastní průvodce.

Navzdory hustému sněžení a velkému mrazu jsme každý den absolvovali dvě rozdílné aktivity, a měli jsme tak možnost poznat nejdůležitější pamětihodnosti Vídně. Paleta našich činností a návštěv byla pestrá – od Muzea císařovny Sissi, Albertiny a Historicko-uměleckého muzea přes prohlídku katedrály sv. Štěpána nebo komplexu budov OSN až po divadelní představení „39 schodů“ na scéně Kammerspiele.

V přestávkách mezi jednotlivými aktivitami měli studenti a studentky možnost prozkoumat Vídeň na vlastní pěst a vytvořit si svůj obrázek o tomto nádherném městě.

Na závěr velice chladného, ale pestrého a zážitky naplněného týdne jsme se v pátek večer vlakem vrátili zpět do Prahy.


Fotogalerie …


2016/2017

ZPRÁVA Z NAŠÍ CESTY DO DRÁŽDAN

Ve dnech 13. – 15. února 2017 jsme byli společně s naší paralelní třídou, 2. B, na exkurzi v Drážďanech. V pondělí v 9 hodin jsme se vydali na cestu. Po krátké a velmi příjemné jízdě nás autobus dopravil přímo před naši mládežnickou ubytovnu, tam jsme rychle vybalili naše věci a hned jsme pokračovali dále. Procházeli jsme se nádherným starým městem Drážďan pod sluncem zářícím na jasném modrém nebi. Poté jsme se šli najíst do nákupního centra. Naší příští zastávkou pak byla manufaktura Volkswagen. Prohlídka renovované moderní manufaktury byla velice zajímavá a my jsme si mohli také sami vyzkoušet mnoho věcí, například jsme si sedli do krásného auta a testovali nejnovější technologie. Po návštěvě manufaktury jsme se vrátili do města a měli konečně čas na nákupy. Když se všichni vrátili s plnými taškami, šli jsme zase zpátky do ubytovny na večeři. Protože byli mnozí po náročném dni unaveni, strávili jsme zbytek večera v pohodlí na pokojích. Příští den jsme po chutné snídani napochodovali do muzea hygieny, které jsme si prohlédli a nasbírali nové vzrušující informace. Pak jsme ale už měli velký hlad, a tak jsme šli do města, abychom se najedli. Potom jsme si ještě někteří dali lahodnou zmrzlinu! Pak jsme ale museli jít rychle dál, protože jsme museli být už ve 14.00 hodin v „Motorové hale“, což je projektové centrum současného umění. Tam jsme se rozdělili do dvou skupin. Zatímco první skupina zdobila plátěné batohy sítotiskem, druhá skupina si prohlížela moderní plakáty a diskutovala o nich. V této hale jsme strávili čtyři hodiny. Bylo to velice náročné, proto jsme se museli zase posilnit. Po večeři jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme do města nakupovat, nebo zda raději zůstaneme v ubytovně. Když se pak všichni vrátili na pokoj, zvonily už zvony, a tím nám také ohlašovaly noční klid. Příští ráno jsme vstávali dříve, protože jsme si museli sbalit tašky a uklidit celý pokoj. Když bylo vše hotové, šli jsme na poslední snídani, a poté jsme už opustili ubytovnu. Šli jsme pěšky do města, abychom si ještě naposledy prohlédli toto krásné město. Za jasného počasí jsme šli k Opeře (Semperoper), kde už na nás čekal autobus do Prahy. Dechberoucí exkurze byla u konce.

Aneta Filip, Kathrin Tvarohová, 2.A / 22.3.2017


EXKURZE DO VÍDNĚ

Jako každý šestý ročník jsme jeli i my v prosinci 2016 na exkurzi do Vídně. Doprovázeli nás třídní učitelé, to znamená pan učitel Sajovitz, paní ředitelka Benischek, a také paní učitelka Speck. Celých pět dní, které jsme tam strávili, se moc vyvedlo.
První den po příjezdu jsme šli všichni na vídeňský adventní trh, a potom jsme měli chvíli volna. Druhý den, v pondělí, jsme se odebrali do prvního z mnoha kostelů, které jsme navštívili, a pak do krásného Vídeňského parlamentu. V úterý jsme byli v galerii, kde jsme si prohlédli středověký model Vídně a vyslechli jsme si nejen o něm, ale i o dalších modelech zajímavé informace. Odpoledne jsme měli volno, většina z nás šla bruslit, někteří nakupovali. Večer jsme si vyšli do divadla na muzikál Schikaneder, který byl o komplikované lásce. Čtvrtý den jsme dopoledne absolvovali prohlídku zámku Schönbrunn, a poté jsme šli do schönbrunnské zoo, která je nejstarší na světě, byla čerstvě po rekonstrukci a bylo to v ní moc působivé. Odpoledne jsme se podívali do muzea umění, kde byl umístěný další model Vídně, a poté jsme navštívili další krásný kostel.
Předposlední den jsme byli v technickém muzeu, potom jsme měli opět volno. Poslední den jsme si ráno sbalili své věci, a pak už jsme jeli na vlakové nádraží a cestovali domů. Celý pobyt byl moc hezký a myslím, že jsme si ho všichni skvěle užili.


2015/2016

PROJEKTOVÉ DNY V LINCI

Od 23. do 25. června 2016 byly první třídy na projektových dnech v Linci. Ve velkém horku poznávali žáci a žákyně Linec a procvičovali své získané znalosti jazyka v praxi.
V pátek jsme byli na návštěvě v reálném gymnáziu solarCity, kde nás srdečně přivítali a kde nám připravili pestrý program. Odpoledne vytvářela jedna skupina rozhlasové vysílání, zatímco ostatní navštívili Centrum Ars Electronica. Cestou domů jsme navštívili muzeum koňské železnice v Kerschbaumu.


NĚMECKÁ PRAXE TŘÍD 2.AB V DRÁŽĎANECH – ČERVEN 2016

Žáci druhých ročníků strávili velmi v Drážďanech velmi horké projektové dny. Přes tyto podmínky je velice potěšila např. návštěva Muzea Ericha Kästner, workshopu Expressionismus v Albertinu, úchvatná prohlídka zámku a velmi zdařilé divadelní představení WAND AN WAND drážďanského divadla Societätstheater .

Mezi přestávkami si žáci užili velmi chutné zmrzliny a tvořili rychlá selfies.


TÝDEN VE VÍDNI 6. TŘÍD 13. 9. – 18. 9. 2015

I letos proběhl týden ve Vídni šestých tříd. Kulturní program byl velmi rozmanitý a zahrnoval návštěvy Muzea historie umění, Dvorské jízdárny, budovy Parlamentu a radnice i historických čtvrtí z období středověku i z pozdního 19. století. Samozřejmostí byla také návštěva zámku Schönbrunn a zoologické zahrady. Kromě bohatého kulturního programu studenti uplatnili a patřičně vylepšili také své znalosti němčiny.


2014/2015

Všechno někdy skončí, také zimní semestr 14/15 na Akademickém gymnáziu v Linci.

Jako žákyně 7. třídy RG jsem se rozhodla strávit zimní semestr školního roku 2014/15 v Linci. Bylo to riziko, protože od příštího roku bude zavedena nová maturita včetně předvědecké práce VWA ; a můj ročník je první, který se musí přizpůsobit tomuto novému systému. Jsme zkrátka „pokusní králíci“. Mým rozhodnutím studovat v zahraničí jsem si všechno trochu zkomplikovala, protože nejdůležitější přípravy musíme udělat již v 7. třídě.

Ale svého rozhodnutí vůbec nelituji! Stát se výměnnou žákyní byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Moji kamarádi z Lineckého gymnázia mně přijali s otevřenou náručí, a již první den jsem věděla, že najdu mnoho nových přátel. Nálada ve třídě byla prostě perfektní a všichni byli ochotni mi pomoci. S mnoha spolužáky jsem i nadále v úzkém kontaktu.

Měla jsem také štěstí na svou spolu bydlící. Na internátě, kde jsem bydlela, sdílíte pokoj s (nejprve cizí) osobou po celkem dlouhou dobu. S touto osobou strávíte každý den mnoho hodin ráno se spolu probouzíte, učíte se spolu a večer společně zhasnete. Prostě a jednoduše řečeno, jsem svou spolubydlící během mého pobytu poznala velmi, velmi dobře. Naštěstí jsme měli se spolubydlící některé společné zájmy a vcelku jsme si velmi dobře rozuměly. Během víkendů jsem byla často pozvána do rodin mých nových přátel, díky tomu jsem poznala rodinný život v Rakousku. To byla pro mne také velmi zajímavá zkušenost, která se vyplatila.

Pobyt v Rakousku mne obohatil ve všech aspektech. Poznala jsem místní zvyky, kulturu, kuchyni a jídelní zvyklosti, rytmus města, školní klima a způsob výuky. S mými přáteli jsem se dostala také ven z Lince a tak jsem viděla část rakouského venkova. Získala jsem více sebedůvěry, autonomie a zodpovědnosti. Skutečnost, že jsem měla možnost se sama rozhodnout, a důsledky mých rozhodnutí, ať dobré nebo špatné, jsem musela sama nést a zodpovědět, mne motivovalo mít oči otevřené a učit se stále nové věci. Jsem skutečně vděčná, že jsem měla možnost studovat v Rakousku. Zažila jsem tolik úžasných okamžiků! Rakousko a německý jazyk zůstanou v mém srdci – navždy.

Vypracovala Aneta Pejcharová, 7.A 2014


2013/2014

5 MĚSÍCŮ V LINCI

Můj pobyt v Linzu začal 8. srpna 2007. Září. Bydlel jsem na Baumbachstraße vedle nové katedrály. Moje škola, akademická tělocvična Linz, byla asi pět minut chůze od ní-takže jsem skoro vždycky měla zpoždění. Vždycky si myslíš, že budeš mít dost času…

Můj pobyt v Linci začal 8. září. Bydlel jsem v ulici Baumbachstraße vedle Nového Dómu. Moje škola, Akademické gymnázium Linz, bylo vzdáleno asi 5 minut chůze – proto jsem skoro vždycky přišel pozdě. Člověk si myslí, že má pořád dost času …

Bydlel jsem v internátu ,,U dobrého pastýře“. Můj učitel matematiky říkal, že vypadá trochu jako vězení, ale pro mě to bylo celkem v pořádku. Můj kolega na pokoji byl příjemný kluk z Vorarlbergu, který se hodně snažil správně mluvit.

První týden jsem byl trochu nervózní: jste v novém městě, hovoříte cizím jazykem, všichni staří přátelé jsou daleko a nikoho neznáte. Měl jsem pocit, že všichni lidé na ulici na mně zírají a cítil jsem se občas jako mimozemšťan. Zpočátku jsem měl také neustále pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad studovat v jiné zemi…

Ale člověk si na to zvykne: Poznal jsem nové přátele, objevil jsem Linec a užil si rakouské kultury. Všichni byli velmi příjemní a vždy k dispozici, když jsem potřeboval pomoc. Všichni zkoušeli mluvit zřetelně a bez dialektu, abych mohl lépe rozumět (naučil jsem se taky trochu dialektu: Oachkatzlschwoaf).

Krátce před vánoci jela moje rakouská třída do Prahy, kde jsme s mou českou třídou zorganizovali prohlídku města, a moje linecká třída poznala moje rodné město.

Když jsem pak poslední den mého pobytu čekal na nádraží na svůj vlak, zamyslel jsem se jak všechno tak rychle uteklo. ,,5 měsíců‘‘, řeknete si v září, ,,to je poněkud dlouho‘‘. Ale když o tom přemýšlíte v lednu, je to jen okamžik.

Na svatodušní svátky jsem jel znovu do Lince. Od ledna jsem tam nebyl. Nedokážu popsat, jak to bylo báječné být zase v Linci: zase vidět město, jít ulicemi, setkat se se starými přáteli nebo jednoduše jít mou starou cestou do školy.

Člověk by měl bezpodmínečně mít tato zvláštní místa, kam se rád vracívá!

ALBERT JASANSKIJ, 6.A 2013/14


2010/2011

Talente-Camp 2010 v Klagenfurtu

Naše škola se pečlivě stará o svoje studenty: Na jaře nabídla jisté studentce účast na talentovém kempu v Rakousku, který se měl konat během letních prázdnin. Kvůli nedostatečné účasti se však tento kurs nemohl uskutečnit. Naštěstí náš učitel pohotově zareagoval a jako alternativu nabídl uskutečnit tento kemp ve své rodné zemi,v Korutanech.

Přestože přihlážky už dávno měly být odevzdány, díky panu Schrieblovi se pro mě uvolnilo ještě jedno místo. jelikož tento kemp začínal až v září, musela jsem být uvolněna ze školy.

Kemp zprostředkoval 14 různých kursů, jako například: chemii, informatiku nebo francouzštinu. Mimo to jsem si mohla vybrat ještě ze dvou přídavných, volitelných kurzů, které se konaly odpoledne. Vybrala jsem si kurz „obchod a právo“, se zvláštním tématem pro tento rok: Globalní hospodářství a finanční i akciový trh. Týden na univerzitě v Klagenfurtu byl pro nás, 15 studentů, velmi poučný. Našemi řečníky byli zkušení ekonomové a právníci, kteří se nám snažili předat své znalosti a zkušenosti. Na každý den bylo pro nás připravené jiné téma programu. Nejvíc ze všeho se mi líbil program ve středu. V tento den jsme měli postavit imaginární hotel u jezera Wörthersee, kde jsme si rozdělili různé funkce.

Naučili jsme se nejen mnoho nových věcí, ale člověk se skutečně cítil jako univerzitní student a bylo tak s ním i zacházeno. Dokonce s námi udělalo interview i regionální rádio. Bydleli jsme v krásném hostelu, nedaleko od centra města, které je mimochodem také okouzlující. Celkově to tedy byl zcela mimořádně zajímavý týden, za což srdečně a upřímně děkuji naší škole

Barbora Vaněčková, 8.B 2010/11


2009/2010

Letní akademie 2009 v Bad Leonfelden

Toto léto jsem měla možnost podílet se a letní akademii 2009. Vybrala jsem si kurz na téma „Vápník, jemná stránka tvrdého materiálu.“

Na začátku kurzu nám instruktor připravil materiály na hlavní oblasti, ve kterých hraje vápník důležitou roli a nechal nám čas na přečtení. Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina si vybrala téma, které musela zpracovat a prezentovat před druhou skupinou. Ve druhé části kurzu jsme byli na exkurzi v Kepler-Universität v Linci, kde jsme provedli tři zajímavé experimenty na téma kalcium a také se podívali na vědecké práce. Na konci letní akademie jsme měli možnost podívat se na ostatní kurzy.

Z těchto deset dní jsem se naučila mnoho nového. Samozřejmě jsem zlepšila svoji němčinu a poznala mnoho nových lidí. Chci škole velmi poděkovat, že jsem dostala možnost absolvovat letní akademii.

Anna Pézlová (8.B, 2009/10)


2008/2009

Zástupci studentů při mezinárodním projektu „Great Expetations“ v Londýně

Jako člen Studentského zastupitelstva Prahy 7 jsem se společně s Tomášem Němečkem podílel na mezinárodním projektu „Great Expatetions“ a díky tomu jsem se mohl účastnit konečně fáze projektu v Londýně. Jde o projekt, který má delší tradici a již dříve se konala setkání podílejících se zemí. Jedná se o tři evropské země, které mají podobné studentské organizace jako my. Byli to studenti z Londýna-Lewisham, z Bulharska-Sophia a Gornia a také naše organizace z Prahy 7 společně s Prahou-Libuš.

Strávili jsme tedy pár krásných dní ve velmi přátelské atmosféře. Byla to pro nás pro oba možnost procvičit si znalosti anglického jazyka a získat nové zkušenosti. Poznali jsme spoustu skvělých lidí, kteří s sebou přinesli něco ze své kultury, Angličané stejně jako Bulhaři. Protože je Londýnský Lewisham čtvrť s velkou komunitou černých obyvatel, bylo i téma této schůzky „Vztahy mezi různými kulturami“.

Při tomto setkání jsme měli bohatý program. Navštívili jsme radnici v Lewishamu, účastnili jsme se konference, navštívili tamní školu a byli jsme také v centru Londýna. Program byl skvěle připravený a mohli jsme každý den vyzkoušet něco nového a to všechno byl pro nás oba opravdu zážitek. Jeden den jsme se účastnili konference, kde se probíralo téma černošské menšiny v Londýnském Lewishamu. Tato konference se konala v karting centru a mohli jsme si také karting vyzkoušet. Během naší návštěvy jsme se podívali do umělecké školy. Setkali jsme se se studenty v našem věku, debatovali s nimi a navštívili jejich vyučování. Protože jsme však byli v Londýně, nemohli jsme si nechat ujít známé památky, a proto jsme jeden celý den strávili v centru Londýna. Avšak náš čas na památky byl i tak krátký, protože v centru probíhaly protesty a stávky proti Baracku Obamovi, který pár dní po našem odjezdu navštívil Velkou Británii.

Dále jsme v Londýně navštívili observatorium v Greenwich, kudy probíhá nultý poledník. Takové skvělé zážitky jsme si z Londýna přivezli, ale nejlepší na tom bylo, že jsme poznali nové lidi, se kterými jsme prožili krásný týden. Jsem proto ráda, že jsem dostala takovou možnost a jsem za to velice vděčná.

Kateřina Opalecká (6.A, 2008/09)

Praxe u Carinthian Tech Research

Každý žák na Rakouském gymnáziu má možnost, kterou jsem dostala toto léto- dělat praxi v Rakousku. Díky učiteli angličtiny a dějepisu panu Woiovi, mému učiteli biologie panu Schrieblovi a bývalému učiteli panu Predotovi, jsem prožila nádherný měsíc v rakouském Villachu.

Nejdříve přišel pan Schriebl s podklady na různé praxe, které byly doporučeny ministerstvem a ptal se jestli má někdo zájem. Prolistovala jsem materiály a doma jsem si našla informace na internetu. Jednalo se hlavně o stáže, kde velkou roli hrála technika. Například nanotechnologie, šetření v přírodě, ale také lékařské a IT odvětví. A dámy byly upřednostňovány.

Napsala jsem motivační dopis a přiložila jsem diplomy ze soutěže BiT (Biologie im Team) a následně jsem se přihlásila na analýzu DNA. Bohužel jsem přihlášku poslala pozdě a firma si vybrala někoho, kdo se přihlásil přede mnou. Poté jsem poslala žádost dvěma dalším firmám a dostala jsem dvě pozitivní odpovědi. Rozhodla jsem se pro firmu CTR (Carinthian Tech Research), kde zrovna probíhal projekt s fluorescenčním mikroskopem. Díky panu Woiovi panu Predotovi jsem byla velmi dobře ubytována. Pronajala jsem si pokoj u známého pana Predoty a bydlela jsem tam během stáže. Mohla jsem učitele během prázdnin kontaktovat a oni mi rádi pomohli. Něco takového si na „normální“ státní škole nedokážu představit.

Stáž ve Villachu se mi velmi líbila. Největší překvapení však přišlo na konci- CTR se mnou udělalo interview, které bylo otištěno v CTR-Times . Můj dík patří tedy všem, kteří mi pomohli a zároveň chci všem ostatním žákům našeho gymnázia takový zážitek doporučit.

Johana Pavelková (8.B, 2008/09)

Letní akademie talentů 2008 v Bad Leonfelden

V červnu 2008 jsem se 10 dní podílela na letní akademii v Bad Leofelden. Zapsala jsem se na kurs přírodní vědy, kde jsme se zabývali převážně molekulární biologií.

Před odjezdem jsem byla vlastně nervózní-můj první pobyt v Rakousku, úplně sama. Ale všechno šlo bez problémů. V rámci kurzu jsme byli a prohlídce univerzity v Linzu-každý analyzoval vlastní DNA, odsávali jsme jádra nádorových buněk a v buněčné membráně jsme barvivy označovali proteiny. Ve volném čase jsme koukali a filmy, chodili na výlety nebo navštěvovali ostatní kurzy. Poznala jsem mnoho nových kamarádů, se kterými jsem stále v kontaktu. Moje němčina se zlepšila o 100% (po 10 dnech jsem částečně mluvila rakouským dialektem) a získala jsem mnoho odborností, které teď použiju při maturitě z biologie a příjímacích zkouškách na univerzitu. Chci poděkovat škole, že mi umožnila tento jedinečný zážitek.

Tereza Dvořáková, 8.A (2008/09)


2007/2008

Zpráva od Jana Frieda z Michiganu, USA

Ahoj OEGP! 
Jsem tento rok „výměnný student“ ve Spojených státech. Nemohl jsem si vybrat, do kterého půjdu státu, ale čekal jsem, jaká si mě vybere rodina. Mě si vybrala rodina z Grayling, Michigan.

Michigan je stát na severu USA je velmi známý díky „Great Lakes“ jezeru Michigan a jezeru Huron, které jsou kolem státu. Hlav ní město Michiganu je Lansing i když největším městem je Detroit. Michigan je rozdělen na „Upper Peninsula“ a „Lower Peninsula“. Mezi nimi je přes jezera veden známý Mackinac most, který je cca. 8 km dlouhý. Jak jsem již řekl, bydlím v Grayling- to je malé město s 2000 obyvateli. Bydlím přibližně 200 km od hranic ke Kanadě. Od cca. konce listopadu je počasí velmi chladné. Skoro každý den se teplota pohybuje kolem 10°C,někdy více, někdy méně. Máme již dva měsíce poměrně dost sněhu.

Jezera někdy způsobují tzv. „lake-effect“ a někdy máme normální sněžení. To má dvě stránky-ta dobrá je že jednu hodinu cesty je možnost snowboardingu, a v mém městě jsou sjezdovky, což je super. Ta špatná stránka je, že je opravdu zima a venku se kromě zimních aktivit nedá dělat moc věcí. Příroda zde je velmi krásná a je tu k vidění spoustu zvířat. Pět minut od města je jezero kam chodím s kamarády rybařit a většinou je to velmi zábavné. Hodě lidí zde loví zvěř, můžu říct že je to skoro každý student. Jak už jsem řekl, příroda je překrásná a lesy jsou plné zvířat.

Přišel jsem sem v srpnu. První měsíc byl opravdu teplý, skoro každý den 30°C. Na podzim jsem hrál v školním fotbalovém týmu, to mi zabralo hodně volného času. Když zde děti chtějí dělat sport, jediná možnost je hrát za školu. Nejsou žádné další kluby. Školní sport je velmi seriózní, hodně lidí chodí koukat na týmy státních škol. Ne moc lidí se chodilo koukat na náš fotbalový tým, více populární byl americký fotbal, to se dalo očekávat.

To stejné se dá říct i o basketbalu. Plno lidí se chodí podívat na basketbalový tým naší školy. Náš fotbalový tým byl i přesto úspěšný, dostali jsme se do „Districts Final“.

Co mohu říci o škole? Za prvé: Je to jednodušší. Abych byl upřímný, neříkal jsem to díky mým problémům s angličtinou. Například jsem často nevěděl, co mám v matematice dělat. Každý den to šlo ale lépe a teď už nejsou problémy s porozuměním tak velké. Učitelé mi vždy pomáhali a nebyli na mě tak přísní. Školní systém se hodně liší od toho našeho. Není to jako v Evropě, že dostanu rozvrh hodin, ale musím si předměty vybrat. Jeden rok je rozdělen na tři trimestry. Musel jsem si vybrat každý trimestr pět předmětů. Každý den jsem měl stejných pět předmětů, každý 70 minut. Škola končí každý den v 15:00.
Pro známky používají Američané A-E, ne 1-5 jako my. Za testy a domácí úkoly se dostávají kredity, které pak tvoří známku. V prvním trimestr jsem měl matematiku, dějepis, angličtinu, španělštinu a „Current Events“-tam čteme každý den noviny a povídáme si o tom co se děje ve světě.

V tomto trimestru mám o něco těžší matematiku, dějepis Ameriky, španělštinu, ekonomii a tělocvik. Některé předměty jsou rozděleny na A a B např. angličtina, španělština a dějepis atd. Protože v jednom trimestru je hodně látky. Do třídy se nesmí nosit tašky, nejspíše kvůli jistotě, takže po každé hodině si musíte dát věci do malé skřínky „locker“ a vzít si věci na další hodinu. Škola má také policisty, jelikož je zde bezpečnost opravdu důležitá. Co dělá školu jednoduší?

Mnoho testů je při otevřeném sešitě a skoro každý test je Multiple-Choice-Tests s výběrem „A,B,C,D“. Velkou část známky dělají domácí úkoly, takže stačí pracovat a ne tolik se učit. Nejtěžší předmět je pro mě asi americký dějepis, protože jsem zde slyšel skoro vše poprvé. Americký dějepis má ale mnoho společného s evropským, takže občas něco vím.

Třídy jsou také odlišné. Není to tak jako v Praze, že máme třídy např. 7A,8B atd. Všichni žáci jsou rozděleni na „Freshmen, Sophomores, Juniors, Seniors“ – 9., 10., 11., 12. třída. V každé třídě mám jiné spolužáky. V Americe má škola pouze 12 tříd. Naše škola je skutečně dobře vybavena. Hala na sport je nová, opravdu veliká a má hlediště na basketbalové a volejbalové zápasy. Vedle haly je hezké fitness centrum. Škola má také velkou knihovnu a mediální centrum.

A ještě jedna věc, kterou zim přináší-občas, když během noci přijde silná sněhová bouřka, je škola další den zavřená, protože silnice jsou těžko průjezdné. To je zde velmi oblíbené 

Amerika se úplně liší od Evropy. Když to mám shrnout, Amerika je obrovská a moderní. Některé věci mám na Americe rád a některé ne. Ale ještě jsem toho neviděl dost na to, abych to mohl posoudit. Rád bych viděl Chicago, Detroit a některá města na východě. Doufám, že dostanu šanci vidět více.

Zdravím všechny své kamarády a těším se v červnu na shledání!

Jan Fried, 6A (2007/08)


Zpráva od Karoliny Kolarové z Anglie

Ahoj všichni na ÖGP, 
jsem teď zpátky, ale chtěla jsem také napsat něco o čase, který jsem strávila v Anglii. Byla jsem tam na 4 měsíce v hostitelské rodině, v malém městě Worthing. Leží v blízkosti Brightonu, takže na jihu Anglie a já bydlela cca. 10 minut pěšky od moře. Nebylo vlastně tak malé (100 000 obyvatel), ale nebylo zde tolik kulturních možností, jako jsem byla zvyklá z Prahy. Proto jsem byla často v Londýně. Cesta vlakem tam trvala přibližně hodinu a půl. Opravdu často jsem navštěvovala Brighton, protože cesta tam trvala jen půl hodiny. Byla jsem také v Portsmouth, Oxford, Hastings a Lewes.

Studovala jsem v Anglii na college „A-levelu“. College odpovídá v Čechách gymnáziu. Vybrala jsem si dějepis, psychologii, grafický design a samozřejmě angličtinu. Mohla jsem si vybrat jen 4 předměty, neboť tam se školní systém velice liší od toho našeho…. Jsem ráda, že jsem měla příležitost vyzkoušet jiný školní systém. Hodiny byly delší než u nás, takže jsem byla zpočátku trochu skeptická, že to pro mě bude příliš dlouhé a budu ztrácet soustředěnost. Ale neměla jsem s tím problém, jelikož jsem měla předměty, o které jsem se zajímala.

Na začátku bylo například těžké porozumět psychologii, protože to je těžký předmět, ale každý den to bylo lepší. Hodiny byly vždy dobře připraveny a učitelé měli na každou hodinu prezentaci v PowerPointu. Mohli jsme si z toho také najít skripta na studentském intranetu a to vše mi hodně pomohlo.

Mohu říci, že pobyt v Anglii, byla velká životní zkušenost. Nejen kvůli jazyku. Také jsem poznala spoustu lidí z celého světa a naučila jsem se sama jednat, protože jsem prostě musela.

Karolina Kolarová , 6.A (2007/08)


Zpráva od Kristýny Bukovské z Vídně

Milí žáci/žákyně a učitel Rakoského gymnázia!

Zdravím vás z Vídně, kde od září studuji. Theresianum, velmi tradiční a veřejné gymnázium, které již sedm měsíců navštěvuji,je možná některým z vás již známé-přede mnou studovali na Theresianu již dva žáci OEGP a příští rok nastoupí na mé místo bývalá spolužačka. Teď vám chci vyprávět něco ze svých zážitků v zahraničí. Takhle to všechno začalo: Již dlouho jsem snila o pobytu v cizině. Protože jsem žačkou OEGP, považovala jsem za příznivé pro moji budoucnost , strávit rok v Rakousku a zlepšit svojí němčinu,ale především si rozšířit svůj rozhled.Obrátila jsem se na tehdejší ředitelku OEGP,Paní Mgr. Mariu Grünes, která mi doporučila Theresianum, jednu z nejlepších Vídeňských a celkově Rakouských škol. Po krátké písemné komunikaci s vedením Tereziánské akademie jsem byla pozvána k osobnímu pohovoru s ředitelkou a výchovným vedoucím Theresiana a po třech měsících jsem se dozvěděla,že jsem měla štěstí dostat stipendium na celý školní rok. I když jsem se o nové škole informovala, bylo nakonec vše úplně jinak,než jsem si původně představovala. Jak jsem již zmiňovala,Theresianum je škola s tradicí. Tereziánská Akademie byla založena roku 1746 Marií Terezií, jako škola, která nabízela vzdělání pro správu, armádu a diplomacii. V průběhu let se samozřejmě změnila, ale tereziánská idea zůstala zachována:Vychova mladých lidí k sebevědomým evropanům,kterým výraz „tolerance“ není cizí.

Když jsem nastoupila na školu, byla jsem z té „elitní školy“ velmi vyděšená-zaprvé budova, bývalé letní sídlo Habsburků, poté obrovský park s mnoha sportovními hřišti, kde byli na barbecue party kurátorem uvítáni všichni noví žáci, stará knihovna s mnoha vzácnými knihami, počítačové sály, velké sportovní haly, posilovna… a konečně internát, kde teď bydlím. Co se mi již od začátku líbilo, bylo to, že na internátu žilo docela dost cizinců. Já sama bydlím společně s jednou dívkou z Lotyšska a se Slovenkou a k mým nejlepším kamarádkám počítám ještě dívky z Maďarska a z Japonska. Brzo jsem přišla na to, že Vídeň je kosmopolitní město, kde se setkává mnoho odlišných kultur, nejen z Evropy.

Když ve škole začal všední den, byla jsem poměrně překvapena, že jsem s vyučováním neměla žádné problémy. Později se ukázalo, že mnoho cizinců, co se týká znalostí a známek, patří k těm lepším ze třídy. Podle mého názoru, je u nás v Čechách stále komplex méněcennosti ve vztahu k západu-jak jsem ale zjistila, je tento komplex naprosto nepotřebný a úsměvný. Tímto chci povzbudit všechny, kteří možná nejsou tak sebevědomí, ale rádi by šli do zahraničí. Není důvod mít obavy, ale je tisíc důvodů jít do zahraničí, například (mimo jiné) stát se sebevědomějším.

Ale teď zpět k mému všednímu dni: Rychle jsem si na všechno zvykla, jen zařazení do třídního kolektivu pro mě, stejně jako pro ostatní zahraniční studenty, není do teď jednoduché. Možná u mě spočívá problém v tom, že jsem nejstarší ze třídy (v Rakousku žáci navštěvují základní školu pouze 4 roky-u nás je to nejméně 5 let- poté jdou buď na gymnázium nebo jinou školu) a že strávím většinu času na internátu, kde jsem v kontaktu jinými lidmi. Theresiánum se od ostatních škol liší hlavně v odpoledním studiu. Na této škole není odpolední vyučování, nýbrž odpolední studium. Na škole jsou dva typy studentů. Někteří na internátě bydlí a odpoledne se učí buď ve studentské místnosti pod dohledem vychovatele nebo samostatně na pokoji. Ostatní žáci přicházejí každý den v osm hodin do školy a často odcházejí až v pozdním odpoledni, někdy až v šest hodin. Musí si každý týden popřípadě odpoledne pevně plánovat a dodržovat rozvrh hodin. Studium probíhá ve třídě pod dohledem učitele. Přitom má Theresianum bohatou nabídku povinně volitelných předmětů volnočasových aktivit. Já navštěvuji povinně volitelný předmět dějepis a politické vědy a jako zahraniční studentka jsem povinna docházet na kurz němčiny. Díky OEGP, které přivedlo moji němčinu na dobré nivó, se mohu podílet jen na konverzační části německé výuky. Mimoto mohu využívat bohaté sportovní aktivity. Jedno musím ještě poznamenat: Kdo chce, může mít na Theresianu velmi bohatý denní program.

Za 3 měsíce bude můj pobyt v zahraničí již u konce a já se pokusím vše zhodnotit již teď. Zahraniční pobyt přináší mnoho positiv, ale ne vždycky je to sen, jak si na začátku každý s nadšením představuje. Přirovnala bych pobyt v zahraničí s houpačkou-minimálně u mé pocity se tak měnily, ale nikdy jsem nelitovala, že jsem se k tomuto kroku rozhodla. Nikdy jsem nemyslel na to, že si zabalím kufry, obrátím se na mé rodiče a pojedu domů. Naučila jsem se bojovat sama se svými problémy a spoléhat se sama na sebe. Stala jsem se sebevědomější, protože se tu nenacházel nikdo, kdo by se o mě pořád staral. Často jsem si připadala osamělá, ale vždy přišlo něco, co mě přinutilo myslet na něco jiného- jedno jestli někdo z internátu, výlet po městě, nebo trocha sportu v posilovně-nejdůležitější je nemyslet pořád na to nejhorší, ale především věřit tomu a bojovat za to, že všechno bude zase lepší. Vídeň pro mě zůstane krásnou vzpomínkou a Praha pro mě zůstane mateřským městem, kam se chci vrátit. Na to se již těším a především na školní dny na OEGP!

Kristýna Bukovská, jaro 2008