Práce výtvarného oboru

Práce studentek a studentů Výtvarného oboru představují širokou škálu témat a výtvarných technik. Od studijní kresby a modelů různého charakteru […]