Profil školy

  • Jsme 6-leté gymnázium s multikulturním prostředím.
  • Nabízíme našim žákům neobyčejný výběr ze světových jazyků a všeobecné vzdělání v různých vědách, s cílem umožnit jim tak co nejširší uplatnění v současném světě.
  • Výuka v menších kolektivech přispívá ke konstruktivní spolupráci a umožňuje nám tak vytvářet důvěryhodné prostředí zohledňující potřeby jednotlivých žáků.
  • Žáci se u nás učí v přátelské a rodinné atmosféře.
  • Pokoušíme se našim žákům předat základní principy pro další úspěšný život.
  • Aktuální školné ve školním roce 2023/24 činí 32 000,- Kč ročně