Jazykové diplomy

Rakouská škola v Praze je licencované testovací středisko pro jazykové diplomy z německého jazyka úrovně A1-C2 dle SERR (Společný evropský referenční rámec). Na konci předcházejícího a na začátku dotyčného školního roku, ve kterém budou zkoušky skládány před zkušební komisí, budou informace o průběhu těchto zkoušek sděleny v příslušných „cílových třídách“. Ve školním roce 2012/2013 budou všichni žáci 5. tříd skládat zkoušku v obtížnosti B2.

Termin

Termíny zkoušek ÖSD: předběžně květen 2024

Oprávnění zkoušející

B2 – C1 Mag. Martin Farkas
B2 – C1 Mag. Stefan Kriechbaumer (předseda zkoušky)
B2 – C1 Deutschkoordination MMag. Silvia Neumayer-El Bakri, MA
B2 – C1 Mag. et Dr. Silvia Wurzer


Doporučení

Během léta by si studenti měli zlepšovat zejména poslech a mluvení především pobyty v zahraničí (kurzy jsou k dispozici u německých učitelů!) v německy mluvících zemích.

Doporučený postup pro studenty OEGP

1. a 2. třída: A1 – A2 
3. Třída: B1 
5. třída: B2 
6. třída: C1

Další informace: Stefan.Kriechbaumer@oegp.cz

DELF – Mezinárodní diplom z francouzského jazyka

Poté, co již v minulém školním roce řada našich studentů úspěšně složila zkoušky pro získání francouzského jazykového diplomu, rozhodla se administrativa školy na Rakouské škole dokonce zřídit zkušební centrum pro jazykové certifikáty DELF. Testování proběhlo v prosinci, tedy ve stejné době jako jsou zkoušky pořádané na „Institut Français de Prague“, a znovu se přihlásilo mnoho studentů, kteří se snažili složit zkoušky úrovně B1, B2 a dokonce C1. Skutečnost, že se studenti při samotných zkouškách nacházeli v dobře známém prostředí školy jim určitě trochu ulehčila samotné testování.

Ze všech 44 studentů, kteří si zvolili francouzský jazyk jako povinně-volitelný předmět, se jich 29! odvážilo ke zkouškám DELF a celkem 28 jich zkoušky úspěšně složilo!

Zkušební komise se skládala ze zástupce zástupce Francouzského institutu v Praze s učitele francouzského jazyka ÖGP. Studenti, kteří tuto zkoušku složili mají jednak diplom, který osvědčuje jejich jazykové znalosti, a také zažili slavnostní atmosféru předání těchto diplomů začátkem března ve Francouzském institutu v Praze, kam byli spolu s úspěšnými uchazeči z ostatních škol pozváni. Tam přijali svůj diplom z rukou Oliviera Jacquota, ředitele Francouzského kulturního institutu.
Blahopřejeme a děkujeme všem kandidátům, kteří zkoušku úspěšně složili.

Přípravné kurzy ke zkoušce na certifikát DELE ze španělštiny úroveň B1

Kurs na úroveň B1 se týká žáků 7. a 8. tříd, kteří se zajímají o prohloubení svých znalostí španělštiny a / nebo o přípravu na zkoušku DELE této úrovně, kterou skládají na Instituto Cervantes.

Tento jazykový certifikát je, jako DELF ve francouzštině, ÖSD v němčině a test TOEFL v angličtině, mezinárodně uznávaným certifikátem pro španělský jazyk. Tento kurz je žáky velmi dobře přijímán a navštěvován. 

Christoph Oman christoph.oman@oegp.cz