Přijímací řízení

20. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 2021/22 šestileté studium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

níže najdete výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2021/22.

Všem přijatým uchazečům srdečně gratulujeme!


S pozdravem

Mag. Isabella Haleš

Ředitelka školy

     V Praze, 14. 5. 2021

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

v souladu s §36 odst. 3 správního řádu mají účastníci přijímacího řízení možnost se před vydáním Rozhodnutí vyjádřit k podkladům Rozhodnutí.

Bude to možné ve středu 19. 5. od 13 do 16 hodin, a dále pak i po vydání Rozhodnutí v pátek 21. 5. od 9 do 12 hodin a v pondělí 24. 5. od 13 do 16 hodin.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 20. 5. 2021 na webových stránkách školy a budou vyvěšeny na nástěnce před vchodem do areálu školy.

Nepřijatí uchazeči mají právo se v souladu s §60e odst. 3 školského zákona proti Rozhodnutí písemně odvolat, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení Rozhodnutí.

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit ke studiu na OEGP, mají povinnost doručit Zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky, tzn. do 2. 6. 2021.

Zápisový lístek vydá škola, kterou uchazeč navštěvuje, příp. Magistrát hl. m. Prahy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy
Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky