Přijímací řízení

     V Praze, 31. 3. 2021

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/22.

Naše gymnázium nabízí pouze 6-ti letý obor studia, název oboru  – dvojjazyčné gymnázium,

kód oboru 79-43-K/61. První dva roky je vyučovacím jazykem čeština a probíhá intenzivní výuka němčiny, od 3. ročníku je vyučujícím jazykem němčina, viz osnovy níže.

Přihlášky k PZ, které byly doručené do 1. března 2021 byly zaregistrovány a 14 dní před konáním přijímacích zkoušek Vám budou odeslány pozvánky k přijímacímu řízení (poštou doporučeně, nebo do datové schránky).

Příjímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech: 

  1. termín: středa 5. května 2021
  2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Přijímací zkoušky jsou pouze v písemné podobě a jsou složené z těchto částí:

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy
Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky