Přijímací řízení

V Praze, 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na OEGP,

na tomto místě najdete aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/22. Naše gymnázium nabízí pouze  6-ti letý obor studia.   První dva roky je vyučovacím jazykem čeština a probíhá intenzivní výuka němčiny, od 3. ročníku je vyučujícím jazykem němčina, viz osnovy níže.

Den otevřených dveří uspořádáme letos online v úterý, 19. 01. 2021. Plánujeme představit naší školu v krátké prezentaci a online setkání s vedením školy, během něhož budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás o studiu na Rakouském gymnáziu zajímá. Sledujte proto naše stránky, zde budou veškeré informace včas zveřejněny.

Přijímací zkoušky jsou pouze v písemné podobě a jsou složené z těchto částí:

  • Matematika (jednotná zkouška – Cermat) příklady na trénování najdete pod

Šestileté obory – Matematika | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

  • Český jazyk (jednotná zkouška – Cermat) příklady na trénování najdete pod

Šestileté obory – český jazyk a literatura | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

  • Anglický jazyk – školní část, úroveň A2, ukázkové testy z Aj z minulých let jsou přiloženy níže

Přihlášky k PZ bude třeba odevzdat do 1. března 2021, buď osobně, poštou nebo přes datovou schránku školy.  Zde najdete formulář přihlášky a návod na její vyplnění.

Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf (cermat.cz)

Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Příjímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech: 

  1. termín: středa 14. dubna 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: studijni@oegp.cz

S pozdravem

Mag. Isabella Haleš, ředitelka školy

Mgr. Jiří Bochez, zástupce ředitelky