Umělecko-ekologický projekt

Původní myšlenkou umělecko-ekologického projektu je interdisciplinární propojení Výtvarného oboru s dalšími vyučovacími předměty prostřednictvím tématu, které mnohé obory prostupuje a je v současnosti aktuální.

Více ve fotogalerii …

O ekologické krizi jsme všichni informováni, jak ale začít, aby došlo k odvrácení blížící se předpovídané katastrofy? Při sledování dokumentárních videí a konkrétních případů o znečištění oceánu jsme se s žákyněmi a žáky Výtvarného oboru navzájem shodli, že změna musí začít od každého z nás. Po vyhledání a přečtení tragických osudů konkrétních živočichů z důvodů nedobrovolné konzumace plastů v „plastové polévce“ oceánů nás přimělo k vyjádření protestu.

Formou asambláží (kresby nebo malby doplněné odpadovými plasty či dalšími materiály) vznikla zajímavá výtvarná díla. Každá umělecká výpověď se vztahovala ke konkrétnímu příběhu uhynulého zvířete, ať už to bylo želví mládě nalezené na Floridě, které nedobrovolně pozřelo 104 ks plastů nebo uhynulá velryba z Filipín se 40 kg plastů, nalezených v jejím žaludku. Žákyně a žáci si předem sami vyhledali konkrétní zdroje informací na ověřených internetových stránkách.

Díky spolupráci s p. učitelem Alexanderem Hagerem a studenty prvních ročníků vzniklo během výuky němčiny originální video.

Při výuce anglického jazyka vedené p. učitelem Christophem Omanem v 1.A vznikly  emocionálně silné texty či básně, psané v osobě uhynulého zvířete. Také instalace mapující dobu rozkladu jednotlivých odpadů ve volné přírodě, byla vtipnou, avšak apelující připomínkou znečištění planety, jejímž strůjcem je sám člověk. V této instalaci byl obrys člověka vyskládán z nalezených odpadků. Věděli jste, že odhozená PET lahev se rozkládá 100 let?

Dosavadní výsledky Umělecko-ekologického projektu byly prezentované na Dni otevřených dveří OEGP dne 16.1. 2020 doplněné dalšími, souvisejícími výtvarnými sériemi. Realistické, studijní kresby rostlin ze školní zahrady OEGP byly vystaveny vedle fantazijních asambláží a objektů „léčivých rostlin“. (Inspirací bylo dílo současného umělce Krištofa Kintery). Každá z vystavených rostlin měla zvláštní účinky na léčbu nejen kašle a rýmy, ale též záhadných nemocí současné společnosti  – např. nemoci „touhy po ideální kráse“ nebo „závislosti na penězích“.

Ve spolupráci se čtvrtými ročníky a p. učitelkou Radkou Šitner vznikla „designová“ kolekce triček s ekologickou tématikou a ekologické transparenty. Během vystoupení žákyň a žáků, oblečených v těchto tričkách, byla představena na  vánočním jarmarku apelující hudební produkce We Are The World, připravené v hodinách Hudebního oboru pod vedením p. učitele Martina Bělohoubka.

Vzhledem k limitovaným časovým možnostem realizace Umělecko-ekologického projektu byla vystavena zatím jeho první část. Projekt je nadále otevřen všem nápadům k diskusi a realizaci, všem učitelům k interdisciplinární spolupráci.

Více ve fotogalerii …

MgA. Alena Kotzmannová, PhD.