Umělecko-ekologický projekt

Původní myšlenkou umělecko-ekologického projektu je interdisciplinární propojení Výtvarného oboru s dalšími vyučovacími předměty prostřednictvím tématu, které mnohé obory prostupuje a je […]

Práce výtvarného oboru

Práce studentek a studentů Výtvarného oboru představují širokou škálu témat a výtvarných technik. Od studijní kresby a modelů různého charakteru […]