Návštěva muzea
NaFilm

V rámci Výtvarného oboru jsme s 1.B navštívili Národní filmové muzeum NaFilM, které bylo založeno před několika lety díky třem studentům FAMU, […]

Umělecko-ekologický projekt

Původní myšlenkou umělecko-ekologického projektu je interdisciplinární propojení Výtvarného oboru s dalšími vyučovacími předměty prostřednictvím tématu, které mnohé obory prostupuje a je […]