Předávání diplomů Podnikatelský řidičák

V červnu 2024 převzalo 12 úspěšných studentek a studentů osvědčení Podnikatelský řidičák od Rakouské spolkové hospodářské komory (WKÖ) v Praze.

Rakouská spolková hospodářská komora (WKÖ) s cílem podpořit podnikatelského ducha a ekonomické znalosti mladých lidí nabízí žákům od osmé třídy další kvalifikaci v oblasti ekonomických a finančních znalostí a podnikatelských dovedností – podnikatelskou licenci.

Rakouské gymnázium jej nabízejí jako volitelný předmět. Studující pak mohou složit standardizovanou zkoušku a získat certifikát uznávaný na evropské úrovni, modul podnikatelského oprávnění. Zkouška zahrnuje důležité základní ekonomické znalosti, jako je zahraniční obchod, peníze a měna, státní rozpočet a aktuální ekonomické otázky.

Ve školním roce 2023/24 složilo oficiální zkoušku certifikátu s vyznamenáním 12 studentek a studentů OEGP. Dne 24. června 2024 předala úspěšným žákům prestižní certifikáty osobně zástupkyně rakouského hospodářského delegáta v Praze paní MMag. Elisabeth Mindlberger. Zdůraznila význam ekonomických a finančních znalostí a podnikatelských dovedností jako nezbytné součásti osobního rozvoje a úspěšného profesního života.