Jako každý rok měli studenti z pátého ročníku možnost vybrat si jako povinně volitelný předmět seminář podnikatelský řidičák. V tomto semináři se studenti učí základy podnikání a ekonomie. Na konci roku mají také možnost si ověřit, své znalosti zkouškou, za jejíž úspěšné absolvování získají mezinárodně uznávaný certifikát. Letos všichni studenti zkoušku zvládli a většina dokonce prošla s vyznamenáním. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 24. června a studentům a studentkám je předala rakouská hospodářská atašé z WKO Elisabeth Mindlberger. Všem studentům srdečně gratulujeme za pozitivní výsledky!