Návštěva Národního filmového muzea

Dne 28. dubna jsme v rámci výuky výtvarného oboru navštívili s 1.A Národní filmové muzeum (NaFilm). Během komentované prohlídky interaktivních instalací se studentky a studenti seznámili s vývojem filmu od jeho počátků až po současné technologie. Nejvíce kreativity jsme si užili v tzv. „ruchárně“, kde si studující s použitím rozmanitých nástrojů sami ozvučili němý film. Velký zájem a diskuzi o tom, jak vlastně pohyb vnímáme, vzbudil např. předchůdce kinematografu zoetrope, historické promítací přístroje nebo 3D virtuální realita.