Exkurze na výstavu „Naši Němci“

Po návštěvě židovské čtvrti v Praze byla na programu tříd 2.AB další kulturní událost. Vlakem jsme se vydali na sever Čech – do okresního města Ústí nad Labem. Po procházce centrem – s krátkými poznámkami o brutalistické architektuře města – jsme došli do městského muzea. Tam sídlící Collegium Bohemicum se zaměřilo na dějiny Němců v českých zemích a Československu a vytvořilo na toto téma poutavou expozici. Během komentované prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o společném životě Němců a Čechů v takzvaných Sudetech, o tom, co měli společného a co je rozdělovalo, a o nebezpečí extrémního nacionalismu. Poté jsme si sami prohlédli centrum města a odjeli jsme zpět do Prahy.