Návštěva výstavy současného umění
Heroin Crystal

Se studentkami a studenty čtvrtých ročníků výtvarného oboru jsme navštívili výstavu současného umění s názvem Heroin Crystal v Domě U Kamenného zvonu. Výstava umění 90. let představuje tehdy nastupující generaci výtvarných umělkyň a umělců, kteří dodnes výrazně zastupují českou uměleckou scénu i v mezinárodním kontextu. Témata, s kterými se na výstavě setkáváme, jsou překvapivě aktuální i dnes a často poukazují na odvrácenou stranu společnosti (varují před nadvládou komerčního světa a společenské netolerance, upozorňují na ztrátu mezilidské komunikace, drogovou závislost, násilí, apod.)

Téma této výstavy zakončíme projekcí individuálně vybraných uměleckých děl, o kterých budeme diskutovat a pokusíme se společně najít odpovědi na otázky, které v nás současné umění vyvolává.