Zahradní projekt OEGP
naučná stezka

Jedná se o naučné tabulky vybraných 20 zvířat, které žijí na zahradě OEGP a byla zde zpozorována zejména v období pandemie. O co nejrealističtější kresby ve výtvarném oboru se snažili žákyně a žáci 1.A  a 1.B. Na každé tabulce je umístěn QR kód, kde si budete moci načíst podrobné informace o daném zvířeti a něco se i dozvědět jak v češtině, tak v němčině. Jedná se o mezioborový projekt. Na odborných textech o každém zvířeti pracují žákyně a žáci v biologii (společně s p. uč. Ing. Michaelou Kovaříkovou, Ph.D.) a na překladech do němčiny spolupracují se staršími ročníky (pod vedením p. NMag. Silvia Neumayer El Bakri, MA). Projekt byl prezentován spolu s 1.A na vánočním jarmarku.

Vodě a UV záření odolné tabulky na dubových stojáncích budou rozmístěny jako naučná stezka na zahradě OEGP. Prozatím máme vybraných 20 zvířat, které v budoucnu mohou doplnit další.

Naplnění obsahu QR kódů je nyní v procesu, ale slavnostní odhalení naučné stezky na zahradě OEGP je plánováno již na jarní období 2023!