Téma Moje planeta navazuje na diskuze o budoucnosti naší planety, ekologii, současné pandemické situaci atd. Shlédli jsme společně zajímavé dokumenty, popisující tzv. „overview efekt“, který prožívali astronauti během misí a dobývání vesmíru, ovšem při zpětném pohledu na Zemi. Součástí tématu je i uvědomění si křehkosti ekosystému a potřeby péče o naší planetu.

Ve výtvarném projevu jsme se tímto tématem inspirovali k uvolnění vlastní fantazie, jak po stránce technické tak obsahové. K planetě např. patří i vesmírné stroje a skafandry, vyzkoušeli jsme spojení dvou technik – kresba tužkou a suchým pastelem se vzájemně doplňují.