Na konci každého pololetí připravujeme v aule a na chodbách OEGP výstavu výtvarných prací, které představují výběr z jednotlivých témat, které jsme v průběhu pololetí zpracovávali. Pro žákyně a žáky je to zajímavá reflexe a pro všechny zároveň možnost prohlédnout si práce ostatních a případně se i inspirovat. Kromě témat našeho učebního plánu mají žákyně a žáci možnost stanovit si individuální výtvarný plán a konzultovat jej průběžně s vyučujícím (vhodné pro přípravu portfolia na VŠ s výtvarným zaměřením).