Výtvarné práce žákyň a žáků prvních ročníků na téma Upcyklace – výroba vlastního šperku s použitím zbytkového materiálu

Každoročně se věnujeme ekologickým projektům a tématům recyklace. V případě povýšení recyklovaného materiálu na objekt s uměleckou /užitnou hodnotou jsme se zabývali termínem Upcyklace. Pro toto téma jsme zvolili výrobu originálních šperků z doneseného materiálu, který by jinak skončil jako odpad. Diskutovali jsme na téma šperku od historie po současnost, každému výrobku předcházela podrobná skica.