Projekt pro neziskovou organizaci EDA

Společně s žákyněmi a žáky 1.A a 1.B jsme se ve Výtvarném oboru zaměřili na otázku: Jaké zábavné společenské hry by mohly hrát i děti s poruchami zraku? Na základě fotodokumentace z přednášky organizace EDA, která se zabývá prospěšnou pomocí rodinám s dětmi s různým zrakovým postižením, a s kterou OEGP dlouhodobě spolupracuje, jsme vymýšleli nové hmatové hry, příběhy a pomůcky, které by těmto dětem zábavnou formou pomohly zrakový smysl rozvíjet. Vznikly velmi zajímavé nápady i realizace, založené na haptické estetice.

Těšíme se na brzkou návštěvu zástupkyň organizace Eda, které si přijdou pomůcky převzít a odevzdají je přímo rodinám, které tuto pomoc uvítají a potřebují.