Návštěva muzea NaFilM

V rámci Výtvarného oboru jsme s 1.B navštívili Národní filmové muzeum NaFilM, které bylo založeno před několika lety díky třem studentům FAMU, kteří si uvědomili, že takové muzeum u nás chybí. Originální exponáty zde propojují dějiny se současnými technologiemi a měli jsme tak možnost seznámit se interaktivní formou s principy, jak film vzniká. Díky komentované prohlídce se zakladatelkou muzea jsme dostali podrobný výklad o historii a počátcích kinematografie, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o promítání obrazu a záznamu zvuku ale také jsme si v praxi mnoho vyzkoušeli – práci na animačním stole, ozvučení němého filmu v ruchařském studiu anebo virtuální realitu viděnou 3D brýlemi. Odcházeli jsme plni zážitků a také nových znalostí.