Vybraná díla Williama Shakespeara
v hodinách anglického jazyka

V návaznosti na text v učebnici o hře Bouře (The Tempest) jsou žáci druhých ročníků seznámeni s dílem Williama Shakespeara. Žáci 2.C se s vervou a zápalem pustili do tvorby plakátů a prezentování jeho vybraných děl. Zpracovávány jsou slavné příběhy, které žáci před třídou v angličtině blíže přibližují. Důležité je pracovat s moderní angličtinou, ale také zkoušet číst originální text her, včetně naučení se slovní zásoby.

Dále je nutné, aby žáci rozebrali témata ve svém vybraném díle a také zpracovali, za podpory učitele Foustky, některé pasáže a citace, které následně přepisují na plakát spolu s dalšími informacemi například o postavách nebo ději.

Žáky tento projekt velmi bavil a osvojili si cenné schopnosti práce se zdroji a složitějšími texty v angličtině. Zároveň je zábavné, ale i složité, se v rámci skupiny naučit krátkou scénu z dané hry a tu zahrát. Stejné zadání projektu se dělá i ve třídách 2.A a 2.B.