Německo-rakouská studia
na Univerzitě Karlově

Studenti tříd 5.AB se účastnili Dne otevřených dveří na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy  v Jinonicích. Zde proběhla prezentace mezinárodních studií, ve kterých jsou rovněž zastoupena německo-rakoská a německo-česká studia.

Studium se zaměřuje na vztahy mezi zmiňovanými zeměmi a zahrnuje mj. politiku, hospodářství, jazykovou kompetenci a nabízí mnohé možnosti studia a práce v německy mluvících zemích. Naši žáci a žákyně se aktivně zúčastnili závěrečného „speed dating“ , při kterém se představily rakouské a německé instituce, které prezentovaly pracovní zaměření absolventů a absolventek. Žáci si vzali s sebou domů řadu informačních materiálů.