Návštěva v Evropském domě

Již potřetí naše škola v tomto roce uspořádala exkurzi do „Evropského domu“. Studentky a studenti pátých ročníků dostali letos opět příležitost strávit zajímavé dopoledne v pražské informační kanceláři EU, v „Evropském domě“,  v Jungmannově ulici. Celý program proběhl ve formě semináře, po úvodní přednášce o struktuře EU, způsobu práce institucí, cílů EU a aktuálních změnách jsme měli příležitost rozvíjet vlastní myšlenky k jednotlivým otázkám. Nakonec jsme zpracovali kviz, který byl připravený jako digitální anketa a ukázal zajímavé výsledky o názorech našich studentek a studentů na Evropu: Jsou dobře informovaní, většinou pozitivně naladěni na evropskou integraci, ale jsou také kritičtí k některým tématům aktuálního vývoje. Vedoucí organizátor následně ocenil znalosti našich studentek a studentů  a pochválil je za spolupráci.

Do budoucna budeme jistě exkurzi znovu nabízet, kromě jiného i proto, že tato instituce  je málo známá. Návštěvu Evropského domu velmi doporučujeme, a to nejen euroskeptikům. Je zde k dispozici knihovna, pravidelně se konají zajímavé přednášky na nejrůznější témata a také se promítají filmy.  Evropský dům určitě stojí za návštěvu.  www.evropskydum.cz