Řečnická soutěž 4.AC

V letošní řečnické soutěži nás studentky a studenti 4. ročníku potěšili poutavými příspěvky na aktuální témata. Diskutovali jsme o volebním […]

Persepolis

Vzhledem k aktuálním událostem jsme se v hodinách němčiny ve třídě 4.A zabývali historií Íránu. Abychom pochopili současnou politickou situaci […]

Týden ve Vídni 4.AC

Žáci a žákyně čtvrtých ročníků navštívili v září v rámci tzv. „Wienwoche“ hlavní město Rakouska. Pobyt zahájili před ubytovnou na […]