Evropská literární soutěž:
Vítězové z naší školy!

Minulý týden se ve Štýrském Hradci konala „Evropská literární soutěž“ pořádaná Literaturwerkstatt Graz. Naše studentky – Kristýna SVOBODOVÁ (4.C) a Lisa Marie KUBIŠTOVÁ (4.A) získaly cenu za texty „Spuren“, které budou také vydány knižně.

Obě se také zúčastnily slavnostního předávání cen ve Štýrském Hradci. Srdečně jim blahopřejeme!