V rámci výuky němčiny připravili studentky a studenti třetího a čtvrtého ročníku projekt čtení pro žáky nižšího gymnázia. Prostřednictvím pracovního listu byli žákyně a žáky seznámeni se slovní zásobou na téma „fotbal“. Pracovalo se s první kapitolou knihy „Sport je vražda“, kterou „dospěláci“ četli s mladšími žáky. Obtížná a neznámá slova pak byla objasněna a žáci 1. ročníku se mohli ptát na otázky týkající se života ve vyšších ročnících.

Mag. Martin Farkas, Mgr. Radana Vlčková, Mag. et Dr. Silvia Wurzer