Evropský
den jazyků

Dne 26. září slavíme Evropský den jazyků. Také na Rakouském gymnáziu v Praze jsou jazyky středem pozornosti vzdělávání našich žáků. […]