Ingeborg Bachmann
v Rakouském kulturním fóru

Studentky a studenti německého semináře navštívili Rakouské kulturní fórum v Praze.

Příležitostí bylo padesáté výročí úmrtí Ingeborg Bachmann. Na toto téma diskutovaly literární vědkyně doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., spisovatelka Radka Denemarková a překladatelka Michaela Jacobsenová.

Děkujeme RKF za pozvání a skvělou spolupráci.