Prezentace prací VWA

V minulém a tomto týdnu probíhala na naší škole první část maturitních zkoušek prezentace a obhajoba předvědeckých prací VWA, které jsou nedílnou součástí rakouské maturitní zkoušky. 

V této závěrečné práci maturantky a maturanti prokázali, že mají potřebné znalosti i dovednosti a schopnost během dvou let komplexně zpracovat vybrané téma na očekávané úrovni studia na univerzitě, a to nejen v českém, ale i německém nebo anglickém jazyce. I letos naši studenti a studentky předložili mnoho zajímavých, výborně připravených prací.

Moc jim gratulujeme a do dalších částí maturitní zkoušky přejeme hodně štěstí a úspěchů!