Studentky a studenti Univerzity Karlovy na OEGP

V pondělí nás na Rakouském gymnáziu navštívili tři studentky a studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tři budoucí učitelé němčiny hospitovali v semináři německé literatury a další hodiny němčiny ve třídě 4.A. Ohlasy byly velmi pozitivní, všichni byli nadšeni jazykovou úrovní našich studentek a studentů a velmi je překvapilo, že se zabýváme současnou rakouskou literaturou z roku 2020. Na základě textu „Kuzushi“ od Jörga Piringera jsme diskutovali o budoucnosti literatury a vlivu umělé inteligence i na naše školství. Těší nás zájem budoucích učitelek a učitelů o naší školu a přejeme jim další úspěchy ve studiu.