Wolfgang Amadeus Mozart
projekt 2. ročníku

Těsně před jarními prázdninami dokončili studentky a studenti 2. ročníků dlouhodobý projekt s názvem Wolfgang Amadeus Mozart.

V několika hodinách hudebního oboru bylo třeba pročíst celou řadu knih, tištěných i
elektronických materiálů, zhlédnout film Amadeus a některé dokumenty. Zpracování
pramenů a literatury mělo jasně dané parametry, pokroky v práci jsme řešili na sdíleném
padletu. Kromě hudebny jsme pracovali také v učebně informatiky.

Jednotlivci nebo dvojice se podrobně věnovali etapám Mozartova života, členům jeho rodiny, místům pobytu, ale také přátelským a pracovním vztahům. Na nástěnce před školní knihovnou, která je vlastně velkou myšlenkovou mapou, tak můžete v příštích týdnech najít informace o konkrétních Mozartových skladbách, muzeích i hudebních tělesech. Přečtete si, že malý Amadeus koncertoval v Brně dřív než v Praze. Dozvíte se, kdo dokončil slavné Requiem nebo zda se některý z jeho potomků také věnoval hudbě.

Písemným zpracováním vylosovaného tématu ovšem práce pro studentky a studenty
neskončila. Výsledky museli odprezentovat před oběma třídami a vyučujícími českého
jazyka. Sladkou tečkou za vším snažením byla cukrovinka, o jejíž historii se na naší
mozartovské nástěnce také můžete něco dozvědět.