Průmyslová města

V rámci výuky dějepisu v 1. ročnících jsme tvořili historické plakáty k tématu výuky průmyslová revoluce. V tomto školním roce měli žákyně a žáci za úkol po zhlédnutí dokumentu Města, která změnila svět vytvořit výukový plakát, ve kterém srovnávali rozvoj města New Yorku a Londýna během 19. století.

Žáci museli ve skupinách uvést na plakátu zadané termíny a jevy a umístit vyučujícím předem vytištěný obrazový materiál, a to vše během jedné vyučovací hodiny. Následovala prezentace výsledných výtvorů a evaluace vyučujícím.

Cílem práce bylo vedle fixování a prohloubení probraného učiva vést žáky k práci ve skupině, šanci se prosadit díky různým schopnostem a nadání (organizace práce, estetické nadání, smysl pro detail etc.)