Sophie Hessingová a Tomáš Beran se zúčastnili konference pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung

V rámci projektu „Du hast die Wahl“ naši školu navštívili Tomislav Delinić, ředitel české pobočky nestátní neziskové organizace Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), a býválá studentka OEGP Berenika Wybitulová, která v této organizaci absolvovala stáž. Studentkám a studentům 5. ročníku přiblížili činnost a poslání Nadace Konráda Adenauera tak poutavým způsobem, že Sophii Hessingovou z 5.A a Tomáše Berana z 5.C nadchli pro účast na konferenci, kterou zmíněná nadace připravila s cílem propojit politiky a odborníky z východní a střední Evropy, aby tito mohli dikutovat o aktuálních otázkách týkajících se např. zelených energií nebo digitalizace. Sophie a Tomáš nejen pomáhali s přípravou konference, ale sami se také mohli aktivně účastnit debat.

Dojmy z konference očima Sophie a Tomáše naleznete v přiloženém článku.