Stipendium do gymnázia Theresianum ve Vídni ve školním roce 2023/24 získali Laura Jilgová a Vojtěch Hrubý

Tak jako každý školní rok, i v tom příštím dostanou dvě studentky či dva studenti naší školy možnost zdarma studovat na vyhlášeném gymnáziu Theresianum ve Vídni. V pondělí 20. března proto Rakouské gymnázium v Praze navštívil pan Anton Hlavaty, výchovný ředitel Theresiana, spolu s kolegou panem Peterem Deiningerem, aby se setkali s vybranými kandidátkami a kanditáty na studium ve zmíněném internátním gymnáziu a absolvovali s nimi závěrečné kolo výběrového řízení, osobní rozhovory. Podle obou zástupců Theresiana byli všichni uchazeči a uchazečky na výborné úrovni a školu reprezentovali vynikajícím způsobem. Přestože jejich výkony byly vyrovnané, stipendium bohužel může být uděleno pouze dvěma studujícím, a po pečlivém vyhodnocení nejen studijních výsledků, ale i vlastností důležitých pro náročný roční pobyt na mezinárodní internátní škole, je nakonec získali Laura Jilgová ze 3.B a Vojtěch Hrubý ze 3.C.

Všem uchazečkám a uchazečům o studium ve Vídni moc děkujeme za účast ve výběrovém řízení a skvělou reprezentaci naší školy a oběma stipendistům přejeme v Theresianu hodně štěstí a úspěchů a rok plný krásných, nezapomenutelných zážitků!