Na konci března měli tu čest ve Vídni na řečnické soutěži reprezentovat Rakouské gymnázium v Praze Johanka Špinarová a Štefan Hrbek ze 4.C a Adriana Koderová, Lenka Prchlíková a Antonín Vencl ze 4.A – naše obzvláště komunikativní studentky a studenti. Porotu zaujala hloubka témat a jazyková vybavenost našeho týmu. O této skvělé zkušenosti referuje Johanka Špinarová:

Dne 28. března 2023 jsme se zúčastnili vídeňského kola rakouské řečnické soutěže. Byl to velký krok mimo naši komfortní zónu a nervozita byla všudypřítomná.

Vzájemně jsme se však podporovali a nervozita na žádném z nás nebyla znát ani při jazkovém projevu. Přestože jsme nepostoupili do dalšího kola, všichni jsme se shodli, že soutěž pro nás znamenala cennou zkušenost a celé dva dny ve Vídni jsme si velmi užili. Chtěla bych poděkovat nejen vedení školy, že nám umožnilo reprezentovat naši školu ve Vídni, ale také panu Dr. Sajovitzovi za organizaci a panu MMag. Schwarzovi za doprovod na soutěž. Velký dík patří také mým spolužákům – Lence, Tondovi, Adri a Štěpánovi – kteří všichni předvedli skvělé výkony.