Přijímací řízení


Vážení rodiče, milé uchazečky a uchazeči,

v tabulce najdete přehled přijatých a nepřijatých dětí ke studiu na našem gymnáziu od školního roku 2020/21.

Zápisové lístky a žádosti o nové rozhodnutí u nepřijatých dětí můžete posílat poštou – doporučeně, nebo přinést osobně do školy v čase 8:00-12:00, případně v jiném čase po telefonické domluvě (studijní oddělení tel. 226 806 315).

Nahlédnutí do spisu je možné v termínech:

Čtvrtek 18.06.2020 v čase 9:00-12:00

Pátek 19.06.2020 v čase 9:00-12:00


Vážení a milí zájemci o studium na OEGP,

přihlášky ke studiu můžete přinést osobně nebo poslat poštou do pondělí  2. března 2020. Celý únor Vám budeme k dispozici v upravených úředních hodinách studijního oddělení, a to pondělí až čtvrtek 8-16:30 a pátek 8:00 -15:00, případně dle potřeby po osobní domluvě na telefonním čísle 226 806 315.


čj. 100/ 200/ 1920