View Calendar
22/11/2018 08:30 - 14:00

Návštěva akcí pořádaných v rámci Dnů geografie na PřF UK. Vyučování zase od 14 hodin.