Bezpečně na kole

Školní sportoviště se 3. listopadu 2017 proměnilo v dopravní hřiště – zavítal k nám totiž projekt Magistrátu hl. města Prahy „Bezpečně na kole“. Jízda na kole nám přináší zábavu, volnost a pohyb a kolo většinou bývá prvním dopravním prostředkem, který se učíme ovládat. Stáváme se tak automaticky účastníky silničního provozu – mnohdy ale nevíme, jak se v něm správně chovat. Studentky a studenti 1. a 2. ročníku, pro které byl projekt určen, proto pod vedením zkušených instruktorů trénovali teoretické i praktické základy bezpečné jízdy na kole, učili se předvídat kritické situace, předcházet jim i je správně vyřešit. Cíl byl jediný: připomenout a zopakovat pravidla jízdy na kole, aby tato činnost byla vždy jen radostí, a nikdy rizikem.