Vánoční slavnost
Spolku Rakušanů (VÖT)

Stejně jako každý rok se i letos 12. prosince v elegantním sálu Boccaccio Grandhotelu Bohemia v Praze 1 konala působivá vánoční slavnost Spolku Rakušanů (VÖT). Rakouské gymnázium zastupovala jako každoročně nejen jeho ředitelka, paní Mag. Isabella Haleš, ale i mnoho členů učitelského sboru. A ani tentokrát samozřejmě nesmělo chybět hudební vystoupení školního sboru, který pod vedením paní Mag. Kamily Tůmové zazpíval několik známých vánočních koled. Umělecký program tento rok obohatil i přednes řady vánočních básní, které byly průřezem několika literárních století, od J.W. v. Goetheho až po Kurta Tucholského. Za to velmi děkujeme Kláře Tůmové ze 2.B, Barboře Řehořové ze 4.A a Nicholasi McLarenovi ze 4.B, kteří texty nastudovali a krásně zarecitovali. Na závěr si hosté mohli vychutnat bohatý bufet, který pro ně Grandhotel Bohemia připravil.