Je již dlouholetou tradicí, že se studenti Rakouského gymnázia v Praze účastní mnoha soutěží z různých oborů. Velmi oblíbené jsou i ty s matematickou tématikou, kterých se ve druhém pololetí tohoto školního roku koná hned několik.

Matematická olympiáda (leden – duben)
Řešení matematických úloh – školní, krajské, okresní, celostátní kolo. MO nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky. Úspěšnými řešiteli školního kola Matematické olympiády jsou: Karolína Mařáková z 2. A, Kateřina Friedrichová z 2. C, Tomáš Plesník z 3. A a Lukáš Johanis z 3. B. Srdečně gratulujeme!

Matematický klokan (březen)
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Pythagoriáda (duben)
Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ dovoleno používat tabulky, kalkulačky. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy jsou proto koncipovány tak, aby je mohli řešit i žáci, kteří se neúčastní matematické olympiády či dalších obtížnějších matematických soutěží.

Genius Logicus (březen – duben)
On line řešení logických úloh – mezinárodní soutěž ve dvou verzích. Verze bez časového limitu: Bez dohledu koordinátora, cca 20 úloh, oficiální certifikát pro všechny účastníky.
Verze s časovým limitem: čas na řešení 70 minut, pod dohledem koordinátora, cca 10 úloh, oficiální certifikát pro všechny účastníky, finanční odměna 59 000 Kč pro 75 nejlepších účastníků.

Master of Sudoku (březen – duben)
Soutěžící vyřeší 10–12 úloh SUDOKU on-line bez měření času a bez dohledu koordinátora (březen, duben 2018)
Tato soutěž není zaměřena na mučení soutěžících těžkými úlohami SUDOKU, ale na řešení netradičních a zajímavých SUDOKU.