Přijímací řízení

První kolo přijímacích zkoušek na Rakouské gymnázium v Praze úspěšně proběhlo v pátek 13. dubna 2018, to druhé se uskuteční v úterý 17. dubna 2018 a i v něm všem uchazečům o studium na naší škole držíme palce a přejeme hodně štěstí! Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu a ve vestibulu školy ve středu 2. května 2018 od 13 hodin.