První pomoc

V rámci hodiny tělesné výchovy se 26. dubna 2018 žáci 1. ročníku zúčastnili přednášky o první pomocí. Přednášku vedl MUDr. David Ručka Ph.D. Přednáška byla zaměřena na teoretickou, ale i praktickou část. Byla tedy spojená i s ukázkami jednotlivých situací, jak se při nich chovat a co dělat, pokud se někdo u takové situace objeví. Na závěr si každý mohl vyzkoušet samotnou resuscitaci na figuríně a uvést postiženého do stabilizované polohy.