Sebeobrana

V dubnu si žáci našich 1. – 3. ročníků v rámci hodin tělesné výchovy vyzkoušeli některé prvky sebeobrany. Lekce vedl pan Kratina (otec našeho studenta Matouše Kratiny), který se sám také aktivně zapojil do některých hodin, v jiných hodinách byl k dispozici i další instruktor, a tak žáci měli dostatečný servis.

Hodina začala svižnou rozcvičkou a poté následovala část, kdy žákům byla předváděna řada možných situací. Všichni si pak sami vyzkoušeli jednotlivé základní techniky, které by v těchto situacích mohli využít.