Get Together

Stejně jako na začátku každého školního roku se i letos konalo pravidelné setkání nových studentek a studentů a jejich rodičů s vedením školy a pedagogickým sborem Rakouského gymnázia v Praze – Get Together.

Tato první společná akce školního roku 2018/19 proběhla ve středu 5. září 2018 a naši „nováčci“ během ní měli možnost dozvědět se spoustu cenných informací o dění a studiu na OEGP a seznámit se blíže se svými vyučujícími.

V zaplněném Trauttmansdorffově sále studentky a studenti prvního ročníku a jejich rodiče nejprve přivítala ředitelka školy, paní Mag. Isabella Haleš, a její zástupce, Mgr. Jiří Bochez, kteří v krátké prezentaci informovali o organizaci školy, studiu i mimoškolních aktivitách.

Poté se slova ujali všichni pedagogové, kteří studentky a studenty prvního ročníku budou vyučovat, a představili nejprve sebe a poté i jednotlivé předměty. Všem přejeme hodně radosti a úspěchů na Rakouském gymnáziu v Praze a těšíme se na společně strávený čas v příštích letech!